понедељак, 10. децембар 2018.

ПРИРЕДБА НА ТЕМА: „ ЕСЕН“

На 22.11.2018 година учениците од III-a одделение според годишната програма за јавен настап  се претставија со приредба на тема „Есен“ пред учениците од II-a и  II-б одделение. Учениците од III-a одделение  во своите слободни активности заедно со наставничката Светлана Жежовска ги подготвија следниве точки: Монолог: „Јас сум Есен“, рецитал со наслов „Есента е насекаде“, драматизација: „ Ајвар или измачување на пиперките“ и ритмичка точка „Песна за есента“. Како гости на приредбата учествуваа и учениците од IV-a одделение со точка „Овошна караница“. Приредбата ја следеа и директорката на нашето училиште, психологот и педагогот.
Учениците од вторите одделенија со голем интерес и внимание ја следеа приредбата, а учесниците беа наградени со аплаузи и пофалби како мотивација за во иднина со задоволство да се вклучуваат во вакви активности  и да се претставуваат пред своите другарчиња.


                                  Одговорен наставник: Светлана Жежовска


Нема коментара:

Постави коментар