четвртак, 28. новембар 2013.

ДЕН НА ДРВОТО – 27.11.2013 г.


Активности со учениците од IVб, IVв, Vб и Vв одделение
   


 По повод акцијата: Ден на дрвото-Засади здравје! Засади здрава иднина! во подрачното училиште„Рајко Жинзифов“ од населба Пинтија се одржаа низа активности. Учениците од одделенска настава твореа на тема:Ден на дрвото-Засади ја својата иднина. Нивните изработки беа изложени на училишното пано во холот на училиштето. Учениците од предметна настава заедно со нивните одговорни наставници засадија садници подарени од општината Кисела Вода , а некои ги засадија и израснатите желади.
Со тоа учениците од нашето училиште упатија јасна порака: Садиме дрвја, садиме здрава иднина!!!!
Одговорен наставник: Даниела Костадинова