недеља, 17. мај 2015.

ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА

                Учениците од деветтите одделенија имаа задача да изработат геометриски тела по избор, како дел од изучувањето на наставните единици: Призма, Пирамида, Цилиндар, Конус и Топка по предметот математика.
      Геометриските тела се изработени од жица, хамер, картон, стакло и други материјали.                                                                                         Предметен наставник:

                                                                                             Марина Станоеска

четвртак, 14. мај 2015.

ДА СЕ ЗАБАВУВАМЕ, ДА СЕ РАДУВАМЕ, ДА СПОРТУВАМЕ И ЗАЕДНО ДА ДРУГАРУВАМЕ

                     На 13. 05. 2015г. во 11,00 часот се одржа МЕЃУОДДЕЛЕНСКИ НАТПРЕВАР по физичко и здравствено образование помеѓу учениците од прво одделение.
          Мотото на натпреварот гласеше: ДА СЕ ЗАБАВУВАМЕ, ДА СЕ РАДУВАМЕ, ДА СПОРТУВАМЕ И ЗАЕДНО ДА ДРУГАРУВАМЕ. Учениците се натпреваруваа по групи изведувајќи различни игри со топка, јаже и обрачи.
               Секоја паралелка беше облечена во маички со соодветна боја: жолти, црвени и бели.
                 Радоста кај децата беше огромна и преовладуваше натпреварувачкиот дух.

                   Настанот го проследија и дел од родителите на учениците кои го изразија своето задоволство од организацијата.
                                                                                                                        Носител на активноста:
                                                                                                                      Валентина Димишковска