среда, 26. децембар 2018.

ПРОЕКТНАТА АКТИВНОСТ НА ТЕМА: ,,СРЕЌНА НОВА 2019 ГОДИНА“

Според програмата за слободни ученички активности и предвидените цели: поголема мотивираност на учениците, поттикнување креативноста кај учениците, негување другарство,  меѓусебна соработка, помош како и негување на талентот на учениците  за одредена област, во IV-в и V-б одд, во целост се реализираа сите планирани  активности  за првото полугодие.
За месец декември  на 24. и 25. 12. 2018 г. реализирана е  и проектната  активност на тема: ,,Среќна Нова 2019 година“. За реализација на  овој проект беа вклучени сите ученици според нивните способности и афинитети кон одредени секции и вештини. Во склоп на проектот се  реализираа две драматизации:,,Новогодишна бајка“ и ,,Среќна Нова година“, се рецитираа стихотворби, се читаа занимливи текстови за Еленчето Рудолф и првите почетоци  за китењето на новогодишната елка, група ученици на флејти ја свиреа песната ,,Ѕвончиња“ и  сите заеднички  ја  пееја  песната ,,Генијалци“.
Но, исто така, во склоп на проектот имавме и креативна работилница на која учениците изработуваа новогодишни честитки и новогодишни рамки  за  сопствена  фотографија. а со истите да учествуваат на продажниот хепенинг по повод Новата година.

                        Одд. наставници: Виолета Николин и Мануела Маркоска
Новогодишна приредба на учениците од 2-б одделение

       На 26.12.2018 година, среда,  учениците од 2-б одделение во пресрет на Новогодишните празници подготвија и реализираа новогодишна приредба пред своите родители. Приредбата започна во 17 ч. Учениците се претставија со рецитали, музичко - ритмички точки и драматизација. Сето тоа беше со новогодишни мотиви.
 Родителите пресреќни  и задоволни што нивните деца се ангажирани   со голем интерес ја проследија  истата. На крај секој ученик си доби подарок-пакетче.

                                                                              Одговорен наставник: Елена Стојановска

Нема коментара:

Постави коментар