уторак, 07. септембар 2010.

еве како изгледаше приемот на првачињата во нашето училиште

Оваа учебна година во нашето училиште се запишаа вкупно 94 првачиња кои беа распределени во 3 паралелки во централното и една паралелка во подрачното училиште.
Од нив во I а - 30, I б - 25, I в - 23 и во I г (Пинтија) - 16 ученика.