четвртак, 25. април 2013.

ОСВОЕНО ВТОРО МЕСТО НА РЕПУБЛИЧКИ НАТПРЕВАР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК

                На 23. 04. 2013 година во Петта приватна гимназија се одржа републички натпревар по англиски јазик на кој учество земаа учениците: Филип Николов од VIIIa одделение, Филип Здравески, Стефани Трајковска и Елена Пешевска од  VIIIг одделение. Учениците Филип Николов (ментор Лариса Станкова) и Филип Здравески (ментор Анета Макревска) го освоија второто место. Им честитаме.