среда, 20. новембар 2019.

УЧИЛИШЕН ПАРЛАМЕНТ - „Црвен картон за БУЛИНГОТ во училиштата“


              Согласно предвидените програмски задачи во месец ноември 2019 година на една од седниците на Ученичкиот парламент  се реализираше и работилница на тема „Црвен картон за БУЛИНГОТ во училиштата“. На самиот почеток преку бура на идеи се зборуваше за поимот насилство, а потоа се посвети внимание на врсничкото насилство –БУЛИНГ. Учениците поделени во групи изработија паноа на кои ги пренесоа своите ставови, идеи и пораки за врсничкото насилство – БУЛИНГ. Паноата со пораките се поставени на видни места во училишните холови.
Педагог: Весна Рафеска


уторак, 19. новембар 2019.

Едукативна презентација „Отпадот има вредност и не е за расфрлање“На 14.11.2019 година (четврток), учениците од шесто, седмо, осмо и деветто одделение присуствуваа на презентација „Отпадот има вредност и не е за расфрлање“, која беше организирана од страна на стручно лице од „Цементарница Усје“ и Центарот за климатски промени, во соработка со „Пакомак“.
Презентацијата имаше за цел да ги едуцира младите генерации во однос на редуцирање, реупотреба, селектирање и рециклирање на отпадот. Учениците се здобија со нови знаења во однос на начинот на уништување на отпадот во нашата држава. Исто така им беше посочено на кој начин може да се искористи потенцијалот и енергијата кои се содржани во отпадот кој завршува на депониите. Учениците успешно и активно ја проследија презентацијата, со ветување дека ќе продолжи праксата на селектирање и рециклирање која ја имаме во нашето училиште.


понедељак, 11. новембар 2019.

Првенството во шах за млади на град Скопје                    Ученици од нашето училиште ООУ „Рајко Жинзифов“ учествуваа на Првенството во шах за млади на град Скопје, кое беше одржано на 4 ноември 2019 година во организација на Детски културен центар Карпош.
        Турнирите се играа по швајцарски систем од девет кола, додека натпреварите ги водеа шаховски судии од Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз на град Скопје.
       Постигнатите резултати на учениците од ООУ „Рајко Жинзифов“  се следни:
во конкуренција на ученици од IV и V: Александар Стојчески освоено 6 место, а во конкуренција на ученици од VIII и IX: Петар Кировски освоено 10 место.
              Им честитаме на нашите ученици за храброста да учествуваат и секако за постигнатите солидни резултати оваа година, а воедно мм посакуваме и понатаму да продолжат со играње и натпреварување во шахот. Да се надеваме дека учеството на учениците од ООУ „Рајко Жинзифов“ на годишното првенство за шах за млади на град Скопје ќе прерасне во традиција.
                                                                         Одговорен наставник: Димитар Чоковски


петак, 08. новембар 2019.

Интерен училишен проект „Убавините на различностите“Интерен училишен проект  Убавините  на  различностите

Анкета 1 Работилница 1

Во нашето училиште и во учебната 2019/2020 година се реализира интерниот училишен проект ,,Убавините на различностите’’со учениците од VIII и IX одделение, со идеа да се воспостават поквалитетни кооперативни односи помеѓу учениците со цел да се надминат предрасудите и стереотипите за разликите помеѓу луѓето. Главни цели на овој проект се: поддршка на учениците со различни можности, способности и различна етничка припадност, подигнување на свеста кај учениците  за прифаќање на различностите и надминување на присутните предрасуди и стереотипи, формирање на Училишен центар за почитување на различностите кој ќе делува во училиштето, ќе влијае врз повеќе субјекти за зголемување на прагот на толеранција кон различностите и намалување на присутните стереотипи. Проектот ќе се реализира во неколку чекори.
Денес - 08. 11.2019 г., со формираниот Училишен центар за почитување на различностите се реализираше Анкета 1 и Работилница 1 за почитување на различностите и надминување на стереотипите и предрасудите.
                                    Координатор на проектoт: Дефектолог - Адријана Кукоска


среда, 06. новембар 2019.

„ПРИКАЗНА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ“НА 05.11.2019 ГОДИНА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАШЕ ПРОЕКТОТ „ПРИКАЗНА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ“ ЧИЈ ОРГАНИЗАТОР Е ЗДРУЖЕНИЕТО НА МУЗИЧКИ ПЕДАГОЗИ „ПОЛИХИМНИА“СКОПЈЕ,  А КОЈ СО ГОЛЕМ ИНТЕРЕС  ГО ПРОСЛЕДИЈА УЧЕНИЦИТЕ ОД 3 И 4 ОДД.
ПРОЕКТОТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ГИ  ЗАПОЗНАЕ И ПРИБЛИЖИ МЛАДИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ДО БОГАТСТВОТО И УБАВИНАТА НА КЛАСИЧНАТА МУЗИКА, ДА ИЗВРШИ ЕДУКАЦИЈА ЗА МУЗИЧКИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, НИВНАТА ПРИМЕНА, НАЧИНОТ НА ПРОИЗВЕДУВАЊЕ НА ТОНОТ, ПРИМЕНАТА НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ВО СЕКОЈДНЕВИЕТО НА ЧОВЕКОТ, ДА СЕ РАЗВИЕ ЉУБОВ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА КЛАСИЧНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ДА СЕ РАЗВИЈАТ ВО КВАЛИТЕТНИ СЛУШАТЕЛИ  И ПУБЛИКА.
„ПРИКАЗНАТА ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ“ Е ПРИКАЗНА ЗА ЧЕТИРИ ПРЕКРАСНИ ПРИНЦЕЗИ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ПО ЕДЕН ИНСТРУМЕНТ - НЕЈЗИНОТО ВИСОЧЕСТВО ФЛЕЈТАТА, ВИОЛИНАТА, ВИОЛОНЧЕЛОТО И НЕЈЗИНОТО ВИСОЧЕСТВО КРАЛИЦАТА ПИЈАНО. СЕКОЈА ОД НИВ ИЗВЕДУВА УБАВИ И НЕЖНИ, МЕКИ  И ТОПЛИ ТОНОВИ, РАЗЛЕВАЈЌИ ЈА МЕЛОДИЈАТА НИЗ ПРОСТОРОТ КАКО МАГИЈА. ПО КРАТКАТА МЕЛОДИЈА НА СЕКОЈА ОД НИВ СЛЕДИ ПРИКАЗНА ЗА НАСТАНОКОТ НА СЕКОЈ ИНСТРУМЕНТ, НЕГОВИОТ РАЗВОЈ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНИТЕ И ПРИМЕНАТА ВО ДЕНЕШНАТА МУЗИКА, ЗА НА КРАЈОТ СИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗАЕДНО ДА МУЗИЦИРААТ.
СЕКОЈ УЧЕНИК ИМАШЕ МОЖНОСТ ДА ГО ДОПРЕ ИНСТРУМЕНТОТ И ДА ПРОБА ДА ПРОИЗВЕДЕ ТОН. ТАКА СИТЕ ЗЕДНО ГО ЗАВРШИВМЕ ОВА ПРЕКРАСНО ДРУЖЕЊЕ СО ИНСТРУМЕНТИТЕ.

      ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ: ЕЛЕНА СТОЈАНОВСКА, ВЕСНА СТЕВАНОВСКА, ИЛИЕВА БИЛЈАНА