Sunday, February 22, 2015

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

    На 20. февруари 2015 година, петок - во нашето училиште со пригодна свеченост беше одбележан меѓународниот ден на мајчиниот јазик.
   На свеченоста присуствуваа поред нашите ученици и наставници и гости од други училишта како и претставници од општина Кисела Вода.              Денес во светот се говори на повеќе од 6000 јазици, а секој од нив е претставник на богата и разновидна култура. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е убава можност да се проговори не само за важноста на мајчиниот јазик, туку и за важноста од постоење на јазична разновидност. Мајчиниот јазик е исклучително важен за идентитетот на секој народ, тој е негово културно и духовно наследство.
          „Да се зачува сопствениот мајчин јазик значи да се остане верен на духот на своите предци и да се почитува сето она што тие го имаат направено за своето потомство“- рекол големиот Крсте Петков Мисирков.
            На крајот од свеченоста претставничката од Секторот за образование, г-ѓа Елизабета Јаневска им ги додели наградите на авторите на најуспешните творби од претходно реализираните литературен и ликовен конкурс во општина Кисела вода по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик.


 

Wednesday, December 24, 2014

УЧИЛИШЕН НОВОГОДИШЕН БАЗАР         По повод новогодишните празници во холот на нашето училиште на 24. 12. 2014година (среда) беа организирани:

НОВОГОДИШНА ПРИРЕДБА која ја реализираа учениците од одделенска настава со почеток во 16,30 часот и

НОВОГОДИШЕН БАЗАР со почеток во 17,00 часот. На базарот со свои пригодни изработки учествуваа учениците од I до IX одделение, а учество зедоа и учениците од средното училиште „Браќа Миладиновци“ - населба Драчево.

Собраните средства ќе бидат наменети за потребите на учениците и училиштето (набавка на нагледни средства и сл.).


Thursday, December 18, 2014

Литературен конкурс на тема „Мојот јазик тоа сум јас“

             Фондацијата „Никола Кљусев“  во соработка со Министерството за култура распиша литературен конкурс на тема „Мојот јазик тоа сум јас“ кој траеше до 15 октомври. На конкурсот учествуваа ученици од средните и основните училишта во Македонија. Сите испратени творби беа објавени во збирка со наслов „Мојот јазик тоа сум јас“, а беа наградени само 10 ученика и тоа 5 од основни училишта и 5 од средните училишта. Меѓу петте наградени ученици од основните училишта е и ученикот Никола Жежовски од нашето училиште со неговата менторка  Љуба Мишевска.Friday, December 12, 2014

3D ЕКО БУС ВО СОРАБОТКА СО ПАКОМАК

       На 11.12 2014 година (четврток) учениците од одделенска настава од нашето училиште имаа можност да учествуваат во едукативна интерактивна презентација „Селектираме и рециклираме со Пакомак“.     

    Точно во 8.00 часот 3D ЕКОБУСОТ беше паркиран  во дворот на училиштето. Сите ученици од прво до петто одделение во неколку групи имаа можност да ја проследат интерактивната видео презентација и да учествуваат во едукативниот квиз.
   Учениците имаа можност да се запознаат со популарниот ТВ водител „Ивце-Пивце“ кој на мошне интересен  начин ги насочи учениците во ЕКО содржините. Се разговараше за тоа каква животна средина посакуваме да имаме и што треба да сториме за да имаме уште почиста животна средина. 
  Преку интересна видео приказна учениците се запознаа на кој начин да ги селектираат отпадоците кои потоа ќе бидат рециклирани и од нив ќе се добијат корисни производи. Видео-приказната беше проследена со помош на 3D очила што кај учениците предизвика воодушевување.
   На мошне интересен начин учениците научија отпадоците да ги селектираат според бојата: жолта боја - пластика и лименки, сина боја- хартија и зелена боја - стакло.
    Со помош на електронски далечински управувачи учениците имаа можност да учествуваат во едукативен натпреварувачки квиз со цел  развивање на повисока еколошка свест за зачувување на животната средина. Учениците играа, се натпреваруваа, учеа и навиваа.
     На крај секој ученик доби скромен подарок од Пакомак.
  За цело време на лицата на сите ученици можеше да се забележи воодушевување и задоволство.

Thursday, December 4, 2014

Ден на дрвото - Есен 2014

              На 03.12. 2014 година  беше  одбележан Денот на дрвото со мото „ Ден на дрвото – Есен 2014 година“. Во нашето училиште беа организирани низа активности  и прилагодена  програма  во кои беа опфатени сите ученици од одделенска настава кои со своите креативни способности и развиена еколошка свест го збогатија одбележувањето на денот со своите прекрасни изработки. Со помош на своите наставнички учениците своите изработки ги изложија и презентираа. Како и секоја година така и оваа година овој ден на големо задоволство на учениците успешно беше реализиран и одбележан.

           Во  акцијата која се одвиваше во училишните простории  беа вклучени и голем број   ученици  од предметната настава кои заедно со своите наставници реализираа повеќе активности сè со цел издигање на еколошката свест и воспоставување на секојдневно еколошко живеење.
           Се твореа  литературни творби, изработки на паноа, еко изработки и др. на тема „Секоја ваша мисла е богатство за природата“.


50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ


                          На 1. декември 2014г. во Драмскиот театар прославивме 50 години постоење и воспитно-образовна работа.
      Нашите ученици заедно со своите наставници настапија пред бројната публика (за која немаше доволно место во салата) составена од поранешни директори на нашето училиште, голем број пензионери порано вработени во училиштето, како и родители на ученици од нашето училиште и други гости.
      Голема чест за нас претставуваше и присуството на градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец-Алексиќ и  претставникот на Абасадата на НР Кина во Р. Македонија, економскиот оветник Ју Џуџин.

        Директорот Даниела Костадинова им се заблагодари на сите вклучени во изградбата на новото најсовремено училишно здание, кое профункицонира оваа учебна година и кое настана како резултат на соработката помеѓу македонската Влада и НР Кина, како и преку постојаните заложби на општина Кисела Вода која беше важна карика во целиот овој процес.  За сево ова, таа им врачи благодарници на градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец-Алексиќ и на претставникот на Абасадата на НР Кина во Р. Македонија, економскиот оветник Ју Џуџин.
       А, како изгледаше претставата можете да видите од следниве фотографии:


Friday, November 28, 2014

Меѓуетничка интеграција во образованието

Реализирана  заедничка активност со партнерското училиште
ЦОУ „Алија Авдовиќ“ с. Батинци

              Согласно годишното планирање од проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието планираната заедничка активност ЛИКОВЕН ХЕПЕНИНГ со партнерското училиште „Алија Авдовиќ“ од село Батинци, се реализираше на ден 20.11. 2014 г (четврток) со почеток во 10.00 часот. Заедничката активност се реализираше во новоизградениот објект на училиштето „Рајко Жинзифов“ во н. Драчево.
          Пред реализацијата на активноста претходеше договорна средба на наставниците на која се дефинираа бројноста на децата балансирана  по пол и по националност. Во активноста беа вклучени по десет ученици од двете училишта, а за време на активноста се зборуваше на наставните јазици на кои учат учениците т.е. на македонски и албански јазик. Покрај предметните наставници во активноста се вклучија и други членови од тимот за МИО и тоа Јорданка Р. училишен психолог, Сејхан Л. училишен психолог и Софија Л. одделенски наставник.
          Пред започнувањето на ликовната работилница во холот на училиштето беа спроведени игровни активности со цел запознавање и создавање на опуштена атмосфера.

        По пат на влечење учениците беа поделени во мешани групи и добија напатствија за  работа. На хамер учениците имаа за задача ликовно да се изразуваат и да создадат заеднички цртеж. За време на работата учениците имаа можност да соработуваат, да комуницираат и   непосредно учеа едни за други.
           За одредено време учениците заеднички создадоа ликовни творби на кои со задоволство си ги испишаа своите имиња на својот мајчин јазик и истите ќе бидат поставени во холовите на двете училишта.

              Целата активност мина во релаксирана работна атмосфера, а на лицата на учениците можеше да се забележи задоволство и восхит од изработените ликовни творби.Monday, November 10, 2014

„ГОЛЕМ ОДМОР“

       На 29.10.2014 год. учениците од подрачното училиште од н. Пинтија од I-VIII одд. заедно со нивните наставнички: Даниела Костадинова, Сузана Трајкоска, Кристина Никчевска, Кети Сталеска и Соња Гајдовска беа гости во МТВ, во ТВ емисијата Голем одмор. Програмата се одвиваше во натпреварувачки дух каде учениците од двете екипи (бела и шарена) ги покажаа своите способности за глумење, играње, пеење, свирење, рецитирање и се разбира преку квиз на знаења докажаа дека се достојна екипа за натпревар. Имавме прекрасно доживување!