Friday, May 13, 2016

Одбележување на Денот на Општина Кисела Вода „6 Мај –Ѓурѓовден“

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Одбележување на Денот на Општина Кисела Вода „6 Мај –Ѓурѓовден“

На 06.05.2016г. учениците од двете партнер училишта: ООУ„Рајко Жинзифов“-н.Драчево и ЦОУ„Алија Авдовиќ“-с.Батинци, со цел за запознавање и непосредно учење едни за други, градење групна кохезија и кооперативност, почитување на различностите и меѓусебната соработка и кохезија, зедоа учество во одбележувањето на патрониот ден на општина Кисела Вода „6 Мај – Гурговден“.
За таа цел преку неколку заеднички средби 12 ученички (по 6 од двете училишта) заедно со нивните наставници заеднички приготвија кореографија на одбрана композиција. Преку содржината на песната и чекорите од кореографијата децата пренесоа порака дека секое дете сака да живее во чиста и здрава средина. Учениците изработија и заеднички пано на двата наставни јазика со што ѝ го честиттаа празникот на општината. Сите ученички на главите носеа венец со цветови како симбол за празникот „Ѓурѓовден“ и имаа исти маички во неколку бои.

За цело време на активностите напоредно се користеа двата наставни јазика, а најавата на точката на приредбата исто така беше искажана на двата јазика.
Ученичките искажаа големо задоволство за ваквата активност и посакаа повторно да се реализира слична активност со учениците од двете училишта.

КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАДИ

КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАДИ
еднодневна екскурзија
Според планираните екскурзии и посети за учебната 2015/16г. на 15.04.2016г. беше изведена еднодневна екскурзија до Колешинските водопади со учениците од  III-а,б,в и г одделение во придружба на нивните одделенски наставници. Екскурзијата беше реализирана во соработка со ТА”Македонија сообраќај, со високо-туристички двокатен автобус.

Поаѓањето беше во 8,00ч. од пред училиште. Попатно учениците се запознаваа со природните убавини на нашата татковина по течението на реката Вардар. Првото застанување беше  за посета на винаријата ”Стоби” каде стручно лице од винаријата ги  запозна учениците со процесот на производство, зреење и складирање на виното. Учениците беа активно вклучени  со поставување прашања.


Патувањето продолжи  со попатно, панорамско, запознавање со археолошкиот локалитет ”Стоби”, со детално објаснување од страна на водичот во автобусот по што околу 12,00ч. учениците пристигнаа  во подножјето на Беласица од каде пеш за околу 40 минути пристигна до Колешинските водопади. Тука учениците имаа време за  одмор и уживање во убавините на водопадите.


Околу 14,00ч. ја посетија и Струмица каде беше изведена прошетка во градскиот парк, а во 17,00ч. појдоа кон Скопје со попатно разгледување на дел од Источна Македонија. Пристигнувањето беше во 19,00ч. пред училиштето.


Одд. наставници: Виолета Ѓеоргиева, Моника Трајковска, Мира Јовеска, Маја Атансасовска  Спасеска, Цветанка Гајдовска

Friday, May 6, 2016

ЕКО ПРОЕКТ - „Цветна Македонија“

Хортикултурно уредување на училишниот двор како и во училницата


        На 28.04.2016г. учениците од  I – Б  одделение заедно со наставничката Татјана Трпеска го одбележаа доаѓањето на  големиот христијански празник Велигден, како и Празникот на Трудот  1 Мај, а и планираните Еко-содржини за оваа учебна година!
        Учениците донесоа и засадија семиња од млади садници и млади цветови насади од дома, во училницата изработија ѕидно пано на кое беше нацртана Р. Македонија и на неа беа залепени разновидни цветови. Републиката ја држат рачињата на учениците кои симболично ја претставуваат иднината на нашата држава.
        Со изработениот хамер продефилираа низ училишниот двор кој потоа го истакнаа на видно место во холот на нашето училиште.


Wednesday, April 27, 2016

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

Одбележување на Денот на планетата Земја
22. април 2016 година
Цели на активноста: запознавање и непосредно учење едни за други, градење на групна кохезија и кооперативност, почитување на различностите, меѓусебна соработка и комуникација.
Во активноста учествуваа вкупно 30 ученика (по 15 ученика од двете училишта), изедначени по етничка припадност. На самиот почеток со цел запознавање и создавање пријатна атмосфера учениците добија по едно зелено капче како симбол за чиста и зелена планета и се поздравија на двата наставни јазика.


Првиот дел од активноста се реализираше на спортскиот терен во училишниот двор каде со помош на спортски реквизити беа поставени две станици за спортски игри. Се формираа две групи по 15 ученика во мешан состав. Игрите беа така осмислени со цел да се поттикне соработка и меѓусебна комуникација. Учениците соработуваа меѓусебно, се забавуваа и заеднички се радуваа на постигнатиот успех.


Вториот дел од активноста се реализираше во кабинетот по ликовно образование. Учениците сега беа поделени во 5 групи со мешан состав. Секоја група изработи по еден континент, а потоа сите зедно ја создадоа планетата Земја. На крај сите се радуваа на зедничкиот продукт кој се постави во холот на училиштето.


Претходно на 13.04.2016г. во рамките на меѓуетничката интеграција во образованието во нашето училиште беше реализиран и квиз натпревар: „Заедно учиме“
Од оваа учебна година се започна со активности за унапредување на интегрирано образование предвидени со стратешкиот документ „Чекори кон интегрирано образование во образовниот систем во Република Македонија“ За таа цел беа планирани две активности:
·         Квиз „Заедно учиме“ (за сите деца од II до VII одд);
·         Дебата на тема „Образованието-врата кон успехот“ (за учениците од VIII и IX одд).
ЦЕЛИ: учениците да ги продлабочат своите компетенции кои им се потребни за живот во интегрирано мултиетничко општество во духот на меѓусебно разбирање, мир, почитување на другите, прифаќање на разликите и право на еднаквост на сите.
РЕАЛИЗАТОРИ: одделенски раководители, членови на СИТ, стручна служба и директор.
За успешна реализација  тимот за МИО изготви акциски план со задолжителни активности кои ќе треба да се реализираат во текот на учебната 2015/2016 г.
По извршените подготовки на  13.04.2016г. (среда) се реализираше квизот „Заедно учиме“ со ученици од II,III,IV и V одд. од нашето училиште, како и ученици ос II,III,IV и V одд. од партнер-училиштето „Алија Авдовиќ“ од с. Батинци.
По пат на влечење беа поделени учениците во  групи во мешан етнички состав. Секој учесник од групата влечеше прашање, а во одговорот можеше да помага групата. Прашањата беа од темите предвидени со акцискиот план. Учениците во групите соработуваа и заеднички се радувааа на постигнатиот успех.
Квизот беше збогатен и разубавен и со неколку точки подготвени  од учениците од II -б,в и V-б,в одделение.Monday, April 25, 2016

ДЕН НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА

На 22.04.2016г. учениците од прво I одд. заедно со одговорниот наставник Татјана Трпеска и во соработка со родители на учениците по повод Денот на планетата Земја 2016,  го посетија Институтот за јавно здравје на РМ (Лабораторија за испитување на квалитетот на водата за пиење).
Учениците ја посетија лабораторијата за безбедност на вода каде им беше презентирано дел од анализите со кои се одредува квалитетот и безбедноста на водата за пиење. Пројавувајќи интерес, под контрола на Инг. техн. Светлана Тошевска изведоа анализа, воодушевувајќи се на добиените резултати од нивната прва истражувачка активност. Беше одржано и кратко предавање за значењето на безбедноста на водата и останатите медиуми на животната средина воопшто.
На крајот на посетата, Институтот за јавно здравје доби вреден подарок изработен од вредните рачиња на дечињата – цртежи на тема “Ден на планетата Земја 2016”.
Инаку, Денот на планетата Земја – 22 aприл се одбележува за првпат во 1970-та година во САД, а од 1992 година во целиот свет. Денес го одбележуваат 175 држави во светот, вклучително и Република Македонија. Целта е подигнување на нивото на свест и знаења за зачувување и унапредување на животната средина, и да се укаже на последиците од загадувањето на водата, воздухот, почвата како и исцрпувањето на енергенсите на планетата Земја.
Реализираната посета можете да ја видите и на следнава веб-страница:

Thursday, April 21, 2016

„Ракатки“

На 15.04.2016 год. во Скопје се одржа дванаесетиот републички литературен фестивал „Ракатки“ кој го прогласи за отворен писателката Славка Арсова- преседател на фестивалскиот  одбор. На фестивалот зема учество ученичката Ева Карамановска од 6-б одд. бидејќи доби прва награда за прозна литературна творба на тема „Детето е дете во целиот свет“, под менторство на наставничката Љупка Мишевска. На свечената манифестација покрај наградените ученици од различни градови од државата,  земаа активно учество и повеќе писатели за деца и млади со интерпретација на свои лични творби.
„ГОЛЕМ ОДМОР“

На  06.IV 2016 (среда), на покана на училишната редакција на МТВ, учениците од нашето училиште беа гости во емисијата  „ГОЛЕМ ОДМОР“, со почеток во 10.30 часот. Во истата зедоа учество околу 50 ученика од II - IX одделение.Полчасовната програма, се движеше по единственото мото „Некои луѓе само говорат . . . “
Сценариото содржеше изведба на:
-      Воведен говор од директорот на училишетот Елизабета Славковска за функционирањето и активностите на училиштето;
-      Познати помали литературни форми од свтски писатели;
-      Говорни дијалози поврзани со мотото;
-      Три песни изведено во живо: „Уморен сум да бидам мал“,  „Некои луѓе....“ и „100 деца маршираат“ со учество на солисти и училишениот хор поткрепени со драматизација;
-      Говор на лицето (гримаси, мимики);
-      Скеч поврзан со „модерните појави“ на телефонско комуницирање или дружење „Што има ново генерацијо“
-      Извадок од проектот „Седмото дете“, поврзано со животот Моцарт (драматизација).


Сценарио: наставник по музичко образование Даме Коларовски; соработници Магдалена Бадарова наставник по англиски јазик и Наталија Делева наставник по француски јазик.

Tuesday, April 19, 2016

приредба во градинката „8 Март“ - населба Драчево

На 15.04.2016 година ( петок ) учениците од петтите оделенија од централното училиште  под раководство на нивните одделенски наставници Марија Илиева, Богданка Пановска, Весна Стевановска и Светлана Жежовска со дел од планираните слободни активности организираа пригодна програма и се претставија пред дечињата од соседната градинка, идните првачиња.


На оваа приредба од страна на учениците беа изведени неколку драматизации и ритмички игри. За време на приредбата преовладуваше весело расположение, а задоволството беше почувствувано од двете страни.

На крајот од приредбата на дечињата им беа поделени брошури во кои се наведени рокот кога ќе започне запишувањето во прво одделение, како и кои документи се потребни за истото.
актив V одделение

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА

Согласно  годишното планирање и оваа учебна година беа реализирани повеќе активности за професионална ориентација со учениците  од  девето одделение.
Уште во текот на месец февруари 2016г. од страна на психологот во училиштето Јорданка Радевска беа применети тестови за утврдување на општи и специфични  интелектуални способности на учениците, како и утврдување на професионалните интереси .  

По објавувањето на Конкусот за упис во средните државни училишта се изготви презентација за Мрежата на средни државни училишта  на град Скопје. Презентацијата ја реализираше педагогот на училиштето Весна Рафеска каде учениците се запознаа со видовите средни училишта и струките во поедини училишта. Детално беа појаснети критериумите за избор на ученици, предмети кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот, како и потребните документи за запишување.Во текот на првата половина од месец април психологот јорданка Радевска водеше индивидуални разговори и консултации со учениците во врска со изборот на училиште за понатамошно школување и даваше писмена препорака на секој ученик за избор на средно училиште.