четвртак, 15. октобар 2020.

МЕСЕЦ НА КНИГАТА 2020/2021 година - „Книгата е мојот најдобар другар“

       И оваа учебна година, како и претходните, ќе биде одбележан Месецот на книгата (15.10. до 15.11. 2020г.) на тема „Книгата е мојот најдобар другар“.

     Одбележувањето ќе биде прилагодено на протоколите за работа во услови на пандемија на вирусот КОВИД 19. За таа цел изготвениот материја од едукативен, информативен и забавен карактер ќе им биде поделен во печатена форма на учениците кои посетуваат настава со физичко присуство (III одд.), на одделенските раководители од IV и V одд., а за останатите материјалот ќе им биде поделен на наставниците по македонски јазик и воедно ќе биде поставен на интернет на училишниот google drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1pOjlluMu3G2xJgQMOzWUkIpcGdGxu_Q8

                                                      Училишен библиотекар: Никола Станковиќ
уторак, 13. октобар 2020.

СВЕТСКИ ДЕН НА УЧИТЕЛОТ - 5 ОКТОМВРИ

      Професијата учител е благородна професија која го издигнува човекот на еден висок – хуман пиедестал, како личност со високи морални и интелектуални квалитети. Учителот е огледало на воспитно-образовниот процес, а неговата улога во животот на секое дете е единствена и незаменлива.  Тој е модел на позитивно делување на младата популација, која треба да ја насочи правилно кон иднината во сите области на современото живеење. Силно инспирирани и мотивирани од љубовта  и почитта што искрено ја добиваат, наставниците секојдневно продолжуваат по патеката на успехот и победите, заедно со своите ученици. Така беше и денес во нашето училиште, кога учениците низ нивните креации и уметнички творби го одбележаа 5 Октомври - Светскиот Ден на учителот.

Нека е честит Денот на учителот, со желба вечно да се слави!

Одговорни наставничкиИлиева Марија и Трајкоска Сузана

                                                                       5.10.2020 годинапонедељак, 05. октобар 2020.

ДЕТСКА НЕДЕЛА

 

Одбележување  на


од 05.10 2020 – 09.10.2020г.

под мотото:

„Во нашиот свет сите сме еднакви“

05.10.2020  - понеделник

Читање на одредбите од Конвенцијата за правата на детето

 06.10.2020 – вторник

Пишување пароли со правата на децата

 07.10.2020 г. – среда

“Моите права моите обврски,,   - Изработка на апликации ,,срциња,,

 08.10.2020 – четврток

Ликовна работилница - Печатење “Отпечаток од рака,,

 09.10.2020 – петок

Свечена приредба по повод приемот на првачињата во Детската организација

                          Одговорен наставник: Татјана Трпеска

 

Реализирани планираните активности по повод  Детската недела

во нашето училиште

 Оваа  недела почнувајќи од 5 до 9 октомври, во нашето училиште и покрај вонредните услови кои владеат со Ковид пандемијата, се реализираа повеќе проектни активности во рамките на одделенска настава со сите паралелки од прво до петто одделение, како во централното така и во подрачното училиште во н. Пинтија. Сите беа во прилог на одбележувањето на Детската недела под мотото ,,ВО НАШИОТ СВЕТ СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ“, изработени со физичко присуство на учениците од прво до трето одделение, како и на on-line наставата која се реализира со четврто и петто одделение, во рамките на својата паралелка. Учениците насочени од своите наставници зедоа активно учество во истата и изработија многу интересни прилози и истите  се истакнати во холот на нашето училиште.

 Оваа година, заради запазување на протоколите за заштита од Ковид 19, официјална приредба немаше. Учениците од сите три паралелки дадоа свечена заклетва во рамките на својата паралелка и добија изработена брошурка, со што првачињата и официјално влегоа во Детската организација при нашето училиште „Рајко Жинзифов“.                  

Одговорен наставник    Татјана Трпеска