понедељак, 16. новембар 2020.

Отворен час по Општество во V-в

На 13.11.2020 год. во V-в одд. од страна на одделенскиот наставник Ирена Ѓоршевска беше одржан  отворен час по Општество, наставна содржина: „Република Северна Македонија за време на Балканските војни и Првата светска војна“. Часот кој се одржа online на MC Teams беше посетен од стручната служба на училиштето и од оддделенски наставник.

Часот започна со употреба на техниката ЗСН (знам – сакам да знам- научив). Исто така проследија презентација во  Power Point, при што учениците се запознаа со почетокот и целта на Балканските војни и Првата светска војна како и за учеството на Македонците во овие војни . Во текот на целиот час владееше работна атмосфера, како и заинтересираност од страна на учениците. На крајот на часот наставникот изврши рефлексија, така што учениците според дадената техника го искажуваа она што го научиле.

Присутните искажаа голема благодарност за присуството со надеж дека поскоро повторно ќе бидат во училишните клупи меѓу своите соученици.

    Одговорен наставник на стручен актив за одделенска настава: Весна Стевановска среда, 04. новембар 2020.

Online детска претстава за учениците од I до III одделение

 


     На 03.11.2020 година со почеток од 18 часот за реализација  на проектот „ЖАПЧИЊА 2020 во рамки на кампањата ОД ЦЕНТАР КОН ПЕРИФЕРИЈА поддржана од град Скопје, со изведба на актерите од театарот АРТ ВЕНИ ВИДИ“, за учениците од ООУ „Рајко Жинзифов“ од I  до III одделение се  реализираше стрим детска  претстава во живо - „Малото пајче и глувчицата“.

Нашите ученици  од I  до III одделение  online од своите домови ја следеа претставата, а потоа инспирирани од истата ги нацртаа за нив најинтересните делови од претставата.

                                                             Дефектолог: Адријана Кукоска
четвртак, 15. октобар 2020.

МЕСЕЦ НА КНИГАТА 2020/2021 година - „Книгата е мојот најдобар другар“

       И оваа учебна година, како и претходните, ќе биде одбележан Месецот на книгата (15.10. до 15.11. 2020г.) на тема „Книгата е мојот најдобар другар“.

     Одбележувањето ќе биде прилагодено на протоколите за работа во услови на пандемија на вирусот КОВИД 19. За таа цел изготвениот материја од едукативен, информативен и забавен карактер ќе им биде поделен во печатена форма на учениците кои посетуваат настава со физичко присуство (III одд.), на одделенските раководители од IV и V одд., а за останатите материјалот ќе им биде поделен на наставниците по македонски јазик и воедно ќе биде поставен на интернет на училишниот google drive.

https://drive.google.com/drive/folders/1pOjlluMu3G2xJgQMOzWUkIpcGdGxu_Q8

                                                      Училишен библиотекар: Никола Станковиќ
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ - Обука  „Образование за социјална правда“

Стручните соработници на ООУ „Рајко Жинзифов“ во текот на септември - октомври учествуваа во обуката „Образование за социјална правда“, во организација на Фондацијата на Европската Унија „ЕУ со тебе“, Фондацијата „Отворено општество“ и НВО „Редовно на часови“.

Во обуката беа вклучени педагогот Весна Рафеска, психологот Јасмина Пакашки и дефектологот Адриана Куковска. Три сесии од обуката се одржаа онлајн (на 24. и 25. септември и 19. октомври), додека последната, на 20 октомври, беше со физичко присуство во хотелот Холидеј ин.

Во текот на обуката се обработуваа теми од областа на социјалната правда, идентитетот, предрасудите, стереотипите, дискриминацијата, етикетирањето, круговите на насилство, сојузништвото, социјалното маргинализирање, стратегиите на обвинување на жртвата, а обуката беше заклучена со темата за позитивна акција.

Сите теми беа проследени со примери, вообичаени приказни, со групни работилници, извлекување заклучоци и конструктивни стратегии како да се избегнат ситуациите на социјална неправда во училиштата, а да се внесе дух на соработка, инклузија и рамноправност на сите учесници во образовниот процес.

Иако дел од темите беа веќе добро познати, беше корисно да се дознаат некои нови идеи и стратегии за справување со социјалните неправди, предрасуди, стереотипи и дискриминацијата.

                                                           Психолог Јасмина Пакашки
уторак, 13. октобар 2020.

СВЕТСКИ ДЕН НА УЧИТЕЛОТ - 5 ОКТОМВРИ

      Професијата учител е благородна професија која го издигнува човекот на еден висок – хуман пиедестал, како личност со високи морални и интелектуални квалитети. Учителот е огледало на воспитно-образовниот процес, а неговата улога во животот на секое дете е единствена и незаменлива.  Тој е модел на позитивно делување на младата популација, која треба да ја насочи правилно кон иднината во сите области на современото живеење. Силно инспирирани и мотивирани од љубовта  и почитта што искрено ја добиваат, наставниците секојдневно продолжуваат по патеката на успехот и победите, заедно со своите ученици. Така беше и денес во нашето училиште, кога учениците низ нивните креации и уметнички творби го одбележаа 5 Октомври - Светскиот Ден на учителот.

Нека е честит Денот на учителот, со желба вечно да се слави!

Одговорни наставничкиИлиева Марија и Трајкоска Сузана

                                                                       5.10.2020 годинапонедељак, 05. октобар 2020.

ДЕТСКА НЕДЕЛА

 

Одбележување  на


од 05.10 2020 – 09.10.2020г.

под мотото:

„Во нашиот свет сите сме еднакви“

05.10.2020  - понеделник

Читање на одредбите од Конвенцијата за правата на детето

 06.10.2020 – вторник

Пишување пароли со правата на децата

 07.10.2020 г. – среда

“Моите права моите обврски,,   - Изработка на апликации ,,срциња,,

 08.10.2020 – четврток

Ликовна работилница - Печатење “Отпечаток од рака,,

 09.10.2020 – петок

Свечена приредба по повод приемот на првачињата во Детската организација

                          Одговорен наставник: Татјана Трпеска

 

Реализирани планираните активности по повод  Детската недела

во нашето училиште

 Оваа  недела почнувајќи од 5 до 9 октомври, во нашето училиште и покрај вонредните услови кои владеат со Ковид пандемијата, се реализираа повеќе проектни активности во рамките на одделенска настава со сите паралелки од прво до петто одделение, како во централното така и во подрачното училиште во н. Пинтија. Сите беа во прилог на одбележувањето на Детската недела под мотото ,,ВО НАШИОТ СВЕТ СИТЕ СМЕ ЕДНАКВИ“, изработени со физичко присуство на учениците од прво до трето одделение, како и на on-line наставата која се реализира со четврто и петто одделение, во рамките на својата паралелка. Учениците насочени од своите наставници зедоа активно учество во истата и изработија многу интересни прилози и истите  се истакнати во холот на нашето училиште.

 Оваа година, заради запазување на протоколите за заштита од Ковид 19, официјална приредба немаше. Учениците од сите три паралелки дадоа свечена заклетва во рамките на својата паралелка и добија изработена брошурка, со што првачињата и официјално влегоа во Детската организација при нашето училиште „Рајко Жинзифов“.                  

Одговорен наставник    Татјана Трпеска