Thursday, March 26, 2015

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието

         Согласно годишното планирање  на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието со партнерското училиште ЦОУ„Алија Авдовиќ“-с. Батинци се започна со реализација на заедничка долготрајна активност под наслов „Убавините на различностите“  која ќе се реализира во повеќе работилници во текот на оваа полугодие.

          Првата работилница  под мотото „Заедничко пролетно цртање“ се одржа на договорената дата 24.03.2015г. (четврток) во просториите на ООУ„Рајко Жинзифов“. Во договорениот термин пристигнаа учениците од ЦОУ „Алија Авдовиќ“ заедно со нивните наставници и членови од тимот за МИО. Од нашето училиште наставници кои се реализатори на оваа активност се Маја А. Спасеска и Моника Трајковска, како и училишниот психолог и педагог.
       Во работилницата беа вклучени по 12 ученика или вкупно 24 од вторите одделенија изедначени и по етничка и по полова еднаквост. По случаен избор се формираа групите за работа. За цело време на активноста напоредно се користеа двата јазика т.е. се зборуваше на македонски и албански јазик. 
     Активностите на учениците беа грижливо одбрани за да можат да се запознат, соработуваат, дружат и да учат едни за други.

      Ликовните творби заеднички ги залепија на едно заедничко пано.
       Покрај заедничко ликовно творење учениците имаа можност да ги именуваат цртежите на двата јазика.
        На крајот од работилницата учениците  добија по една вкусна ужинка.

                                                                                         Училишен педагог
                                                                                           Весна   Рафеска

Tuesday, March 24, 2015

ПОСЕТА НА ПАРКОВИТЕ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА


НА ДЕН 17.03.2015 ГОДИНА БЕШЕ ИЗВЕДЕНА АКТИВНОСТ СО УЧЕНИЦИТЕ ОД VIб и VIв ОДДЕЛЕНИЕ. АКТИВНОСТА БЕШЕ ИЗВЕДЕНА ВО ПАРКОТ НА БРАНИТЕЛИТЕ ЧИИ ИНВЕСТИТОР Е ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА. ПРИ ПОСЕТАТА НА ПАРКОТ УЧЕНИЦИТЕ ИМАА АКТИВНОСТИ ПО ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ, КАКО И ПО ПРЕДМЕТОТ АНГЛИСКИ ЈАЗИК, СО ШТО УЧЕНИЦИТЕ ГО НАЈАВИЈА И КАЛЕНДАРСКОТО ПРИСТИГНУВАЊЕ НА ПРОЛЕТТА. 


НАСТАВНИЦИ:
ГОРАН АНДРЕЕВСКИ
АНЕТА МАКРЕВСКА

Monday, March 23, 2015

21 Март - Ден на пролетта

Согласно Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2014/2015 година на 20 март (петок) во нашето училиште се реализираа активности за одбележување на Денот на пролетта.

Учениците од предметна настава заедно со класните раководители беа вклучени во расчистување и уредување на училишниот двор.Свој придонес дадоа и вработените од техничката служба.


Особено внимание се посвети на уредување на зелените површини во училишниот двор.


Наставниците од одделенска настава заедно со своите ученици се потрудија и ги уредија своите училници  и училишни холови во пролетен амбиент.
 Учениците на тој ден твореа и на тема ЕКОЛОГИЈА.Родителот е наставник

ПРОЕКТ:  „Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“

ЦЕЛ: Зајакнување на врската,  родител-ученик-наставник“, преку која ќе се овозможи јакнење на воспитната компонента во воспитно образовниот процес во основното образование.

АКТИВНОСТ „Родителот е наставник“ - организација на ден на „родители-предавачи“, односно предавања од страна на родители стручни во одредена област на пр: Злоупотреба на дрога,  компјутерски криминал, превентивна дентална заштита, едукација за здрава храна  или некоја друга стручна област).Во рамките на горенаведената активност на 12.03.2015 година (четврток) во петтите одделенија се реализираше предавање од страна родителот д-р Ѓорги Караманов. Предавњето носеше наслов „Цигарите, алкохолот и дрогата - најчесто користени наркотици“ и соодвествуваше и по возрасната група на ученици и според програмските содржини на учениците од петто одделение.


Родителот-предавач се обиде содржините да ги приагоди според возраста на уечениците и предавњето се реализираше со интеракции со учениците. За цело време на предавањето следеа и видео презентации. Беа опфатени сите ученици од петто одделение во две групи по еден училишен час од 40 минути.
Sunday, February 22, 2015

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК

    На 20. февруари 2015 година, петок - во нашето училиште со пригодна свеченост беше одбележан меѓународниот ден на мајчиниот јазик.
   На свеченоста присуствуваа поред нашите ученици и наставници и гости од други училишта како и претставници од општина Кисела Вода.              Денес во светот се говори на повеќе од 6000 јазици, а секој од нив е претставник на богата и разновидна култура. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е убава можност да се проговори не само за важноста на мајчиниот јазик, туку и за важноста од постоење на јазична разновидност. Мајчиниот јазик е исклучително важен за идентитетот на секој народ, тој е негово културно и духовно наследство.
          „Да се зачува сопствениот мајчин јазик значи да се остане верен на духот на своите предци и да се почитува сето она што тие го имаат направено за своето потомство“- рекол големиот Крсте Петков Мисирков.
            На крајот од свеченоста претставничката од Секторот за образование, г-ѓа Елизабета Јаневска им ги додели наградите на авторите на најуспешните творби од претходно реализираните литературен и ликовен конкурс во општина Кисела вода по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик.


 

Wednesday, December 24, 2014

УЧИЛИШЕН НОВОГОДИШЕН БАЗАР         По повод новогодишните празници во холот на нашето училиште на 24. 12. 2014година (среда) беа организирани:

НОВОГОДИШНА ПРИРЕДБА која ја реализираа учениците од одделенска настава со почеток во 16,30 часот и

НОВОГОДИШЕН БАЗАР со почеток во 17,00 часот. На базарот со свои пригодни изработки учествуваа учениците од I до IX одделение, а учество зедоа и учениците од средното училиште „Браќа Миладиновци“ - населба Драчево.

Собраните средства ќе бидат наменети за потребите на учениците и училиштето (набавка на нагледни средства и сл.).


Thursday, December 18, 2014

Литературен конкурс на тема „Мојот јазик тоа сум јас“

             Фондацијата „Никола Кљусев“  во соработка со Министерството за култура распиша литературен конкурс на тема „Мојот јазик тоа сум јас“ кој траеше до 15 октомври. На конкурсот учествуваа ученици од средните и основните училишта во Македонија. Сите испратени творби беа објавени во збирка со наслов „Мојот јазик тоа сум јас“, а беа наградени само 10 ученика и тоа 5 од основни училишта и 5 од средните училишта. Меѓу петте наградени ученици од основните училишта е и ученикот Никола Жежовски од нашето училиште со неговата менторка  Љуба Мишевска.Friday, December 12, 2014

3D ЕКО БУС ВО СОРАБОТКА СО ПАКОМАК

       На 11.12 2014 година (четврток) учениците од одделенска настава од нашето училиште имаа можност да учествуваат во едукативна интерактивна презентација „Селектираме и рециклираме со Пакомак“.     

    Точно во 8.00 часот 3D ЕКОБУСОТ беше паркиран  во дворот на училиштето. Сите ученици од прво до петто одделение во неколку групи имаа можност да ја проследат интерактивната видео презентација и да учествуваат во едукативниот квиз.
   Учениците имаа можност да се запознаат со популарниот ТВ водител „Ивце-Пивце“ кој на мошне интересен  начин ги насочи учениците во ЕКО содржините. Се разговараше за тоа каква животна средина посакуваме да имаме и што треба да сториме за да имаме уште почиста животна средина. 
  Преку интересна видео приказна учениците се запознаа на кој начин да ги селектираат отпадоците кои потоа ќе бидат рециклирани и од нив ќе се добијат корисни производи. Видео-приказната беше проследена со помош на 3D очила што кај учениците предизвика воодушевување.
   На мошне интересен начин учениците научија отпадоците да ги селектираат според бојата: жолта боја - пластика и лименки, сина боја- хартија и зелена боја - стакло.
    Со помош на електронски далечински управувачи учениците имаа можност да учествуваат во едукативен натпреварувачки квиз со цел  развивање на повисока еколошка свест за зачувување на животната средина. Учениците играа, се натпреваруваа, учеа и навиваа.
     На крај секој ученик доби скромен подарок од Пакомак.
  За цело време на лицата на сите ученици можеше да се забележи воодушевување и задоволство.

Thursday, December 4, 2014

Ден на дрвото - Есен 2014

              На 03.12. 2014 година  беше  одбележан Денот на дрвото со мото „ Ден на дрвото – Есен 2014 година“. Во нашето училиште беа организирани низа активности  и прилагодена  програма  во кои беа опфатени сите ученици од одделенска настава кои со своите креативни способности и развиена еколошка свест го збогатија одбележувањето на денот со своите прекрасни изработки. Со помош на своите наставнички учениците своите изработки ги изложија и презентираа. Како и секоја година така и оваа година овој ден на големо задоволство на учениците успешно беше реализиран и одбележан.

           Во  акцијата која се одвиваше во училишните простории  беа вклучени и голем број   ученици  од предметната настава кои заедно со своите наставници реализираа повеќе активности сè со цел издигање на еколошката свест и воспоставување на секојдневно еколошко живеење.
           Се твореа  литературни творби, изработки на паноа, еко изработки и др. на тема „Секоја ваша мисла е богатство за природата“.


50 ГОДИНИ ПОСТОЕЊЕ


                          На 1. декември 2014г. во Драмскиот театар прославивме 50 години постоење и воспитно-образовна работа.
      Нашите ученици заедно со своите наставници настапија пред бројната публика (за која немаше доволно место во салата) составена од поранешни директори на нашето училиште, голем број пензионери порано вработени во училиштето, како и родители на ученици од нашето училиште и други гости.
      Голема чест за нас претставуваше и присуството на градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец-Алексиќ и  претставникот на Абасадата на НР Кина во Р. Македонија, економскиот оветник Ју Џуџин.

        Директорот Даниела Костадинова им се заблагодари на сите вклучени во изградбата на новото најсовремено училишно здание, кое профункицонира оваа учебна година и кое настана како резултат на соработката помеѓу македонската Влада и НР Кина, како и преку постојаните заложби на општина Кисела Вода која беше важна карика во целиот овој процес.  За сево ова, таа им врачи благодарници на градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец-Алексиќ и на претставникот на Абасадата на НР Кина во Р. Македонија, економскиот оветник Ју Џуџин.
       А, како изгледаше претставата можете да видите од следниве фотографии: