петак, 29. децембар 2017.

СРЕЌНИ НОВОГОДИШНИ И БОЖИЌНИ ПРАЗНИЦИ !!!
Едукативно интерактивно дружење со Дедо Мраз


Последниот ден од првото полугодие во соработка со родителите во II-в одд. се одржа едукативно интерактивно дружење со Дедо Мраз - маскираниот родител Ернест Пасалиќ. Радоста кај децата беше огромна и со песна му посакаа топло добредојде на Дедо Мраз. Тој одлично соработуваше со дечињата раскажувајќи им за далечното патување од Лапонија. Низ игри и песни се одржа и лотарија при што Дедо Мраз интерактивно едукативно соработуваше со децата, а тие непосредно учеа преку игра. На крајот низ игра и песна децата заедно со родителите го испратија Дедо Мраз ветувајќи дека и во идната година ќе бидат исполнителни, одгововрни и се надеваат дека   ќе имаат повеќе вакви средби.
Училишен натпревар по англиски јазик

На 6.XII 2017 година во нашето училиште се одржа училишен натпревар по англиски јазик за учениците од V до IX одделение. Натпреварот беше организиран од страна на предметните наставници и ментори на учениците: Анета Макревска, Магдалена Бадарова и Маја Димеска. Земаа учество 60 ученици од кои најдобрите  двајца ученици од секоја генерација продолжуваат на општинскиот натпревар кој ќе се одржи во март.

Натпревар по англиски јазик во Yahya Kemal College


На 16. XII 2017 година во организација на Yahya Kemal College од Скопје, се одржа натпревар по англиски јазик за учениците од IX одделение. Земаа учество 8 ученици под менторство на предметниот наставник Анета Макревска.


НАБАВКА НА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА

            Во текот на првото полугодие се изврши набавка на стручна литература и дидактички материјали:
-         Практикум по македонски јазик на изразување 1
-         Практикум по македонски јазик на изразување 2
-       Математика за 4, 5, 6, 7, 8, 9 одд. – Збирка задачи со тестови и активности
-         Изведување на одделенска настава
-   Прирачници по математика за ученици од 4,5 и 6 одд, нивните наставници и родители ( БРО)
-         Книга,,Кој има право да се храни здраво“
-         Книга,,Играв јас, сега играј и ти“
-          Бон- тон за деца


четвртак, 07. децембар 2017.

МЕЃУОДДЕЛЕНСКИ КВИЗ–НАТРЕВАР ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ЧЕТВРТО ОДДЕЛЕНИЕ

Согласно Годишното планирање за оваа учебна година 2017/2018год беше реализиран меѓуодделенски Квиз-натпревар по македонски јазик, на тема ,,Лични заменки“.  Квиз-натпреварот се реализираше помеѓу учениците од четвртите одделенија IV-а, IV-б  и IV-в одд.
Секое одделение го претставуваа по пет ученика, а од нашето IV–б одд. претставници беа: Сара Ибровиќ, Марко Маркоски, Тарик Нумановиќ, Милена Крстевска и Амина Омеровиќ.
 Правилата за   натпреварот  беа следни: секоја група од одделението влечеше по едно прашање и истиот даваше одговор, а за секој точен одговор добиваа по еден поен-ѕвездичка.
По три круга прашања се доби и победникот. Односно со освоени 10 ѕвездички победи IV–в одд, со освоено второ место и 9 ѕвездички IV–б одд.  и на трето место со освоени 4 ѕвездички беше  IV–а одд.


Актив четврто одделение: Мануела Маркоска, Билјана Христовска, Весна Милановска, Цветанка Гајдовска


3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со инвалидност

           По повод 3 Декември - Меѓународниот ден на лицата со инвалидност  училишниот дефектолог одржа  ликовна работилница на тема „ЕДНАКВОСТ ЗА СИТЕ“ со учениците од IX-в одделение.
  За време на работилницата се разговараше за прифаќање на различностите помеѓу луѓето. Учениците додека  активно твореа  се вклучија во дискусија и при тоа со свои кометари ја истакнаа потребата од  елиминирање на сите разлики помеѓу луѓето.

Дефектолог: Адријана Кукоска
понедељак, 27. новембар 2017.

Професионален развој на наставниците

Според Годишната програма за работа на училиштето во текот на ноември со Активот на одделенска настава се реализираше интерна обука по математика: „Математика +“. Во присуство на поголем број одделенски наставници од страна на Весна Рафеска - педагог и Билјана Шоклевска одделенски наставник беа презентирани следните теми: Геометриски форми и тела, Собирање и одземање, Множење и делење и Текстуални задачи.                     

Покрај презентацијата наставниците имаа можност практично да ги применат презентираните техники/стратегии за полесно совладување на содржините по математика. Присутните наставници се изјаснија дека техниките се корисни и применливи и се надеваат дека ќе бидат интересни за децата и ќе усвојуваат знаења на интересен начин.

четвртак, 23. новембар 2017.

ГОСТУВАЊЕ ВО ЕМИСИЈАТА „ГОЛЕМ ОДМОР“ НА МТВ


На 22.11.2017год. (среда), учениците  од I до IX одд од нашето училиште гостуваа во емисијата ,,Голем одмор“ на МТВ со почеток во 10:30 часот и се претставија со богата пригодна програма на тема ,,5-ти Октомври –Денот на учителот“. Беа изведени драматизации, се прочитаа лични творби на англиски и француски јазик, како и богати  кореографии на  музички точки со малите ученици од одделенска настава.  Ученичката Каја Ристовска драматизираше монолог - ,,Сонував чуден сон“, а останатите ученици изведоа кореографија на песната ,,Сакам да сум свој“ авторска песна од наставникот Даме Коларовски. За што подобар впечаток на сцената, во соработка со родителите беа изработени и маски ,,марсовци“ и визуелниот ефект беше на завидно ниво.
Носители активноста беа наставниците Даме Коларовски, Јосипа Стефановска,  Магдалена Бадарова, Наталија Делева и Анета Ѓуровска, како и наставниците од одделенска настава Мануела Маркоска, Виолета Николин, Маја Атанасовска Спасеска и Валентина Димишкоска и наставниците од предметна настава.уторак, 21. новембар 2017.

Вежба со учениците за симулација на евакуација при елементарни непогоди

Согласно препораката од Извештајот на интегралната евалуација на училиштето од 2.12-5.12.2014 год. и Програмата за заштита и спасување согласно Годишната програма за работа на училиштето за учебна 2017/2018 год. на ден 21.11. 2017 год. се изврши симулативна вежба за евакуација на учениците од елементарни непогоди.
Тимот за евакуација ги запозна наставниците со начинот и времето кога ќе се изврши вежбата. По ходниците беа поставени знаци-стрелки  за излез и скици за евакуација.
Во 8 и 45 мин. на тест знак ѕвоно поради симулативна елементарна непогода учениците излегоа од училниците предводени од своите наставници и брзо, без паника, по означените стрелки за најблискиот излез ја напуштија училишната зграда.
Во училишниот двор на отворен простор останаа сè додека не помина опасноста кои ја потврдија надлежните институции.
 Потоа повторно се вратија назад во своите училници.

Тим за евакуација:
Јовица Ефтовски
Горан Андреевски

Мануела Марковска

Работилница со ученици од I одделение  СИТЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“


На 17.11. 2017година во просториите на подрачното училиште на ООУ Рајко Жинзифов во н. Пинтија се реализираше работилница под наслов „СИТЕ СМЕ РАЗЛИЧНИ, А ЕДНАКВИ“. Реализатори на работилницата беа училишниот дефектолог во соработка со одделенскиот наставник на I-г одделение - Кети Сталеска.
Учениците ги утврдија нивните знаења дека постојат разлики помеѓу нив и дека истите треба да ги прифаќаат, почитуваат  и меѓусебно да си помагаат.
Секој ученик направи отпечаток од својата рака кој потоа го залепи на голем хамер. Дојдовме до заклучок дека изработките ни се слични но секој отпечаток е специфичен и посебен односно дека сме сите ние различни и единствени . Учениците меѓусебно имаат многу работи по кои се разликуваат но и многу работи по кои се слични.            Посeбноста луѓето и нивната различност го прават светот поубав.
                                                                                                                              Изработиле
Дефектолог – Адријана Кукоска
  Одд. наставник Кети Сталеска 
СОРАБОТКА СО МТВ - ,,Изработки од хартија“

      Нашето училиште, односно учениците од IVа, IVб,  IVв и IIIв одделение добија покана од МТВ и Редакцијата за образовна програма, поточно  Радмила Гиевска, за снимање на образовни прилози  кои ќе се изработуваат од хартија- ,,Изработки од хартија“.
      Поканата со задоволство беше прифатена, беше информирана директорката и се премина кон подготовки за реализациа на оваа емисија.
      Одделенските  наставници имаа задача да го подготват  текстот кој што ќе го кажуваат учениците. Истиот беше поделен во три фази-ученици кои ќе го откријат поимот со една гатанка, потоа втората група ученици го  набројуваат  потребниот материјал кој ни е потребен за работа и на крај  третата група зборуваат за начинот-постапката за  изработка  на хартиените предмети. Подготовките течеа скоро две седмици, учениците се подготвија и на 9., 10. и 17.11.2017год. истите активности беа снимени во сопствените училници од паралелките. Со задоволство беше пречекана екипата од МТВ (тонец, светло, камерман и Радмила Гиевска). Учениците со голема возбуда ја  реализираа  оваа активност што навистина беше уште едно големо искуство и за нив, како да се однесуваат пред камера.
        На крај се заблагодаривме за укажаното внимание и се поздравивме со желба за повторна соработка.

                                                          Одговорни наставници:

Мануела Маркоска и Виолета Николин 


Учество на Конференцијата „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“

Директорот на училиштето Елизабета Славковска и дефектологот Адријана Кукоска учествуваа на Конференцијата „Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство“ која се одржа на 01.11.2017г. од 10 часот во Музеј на македонската борба- Скопје. Конференцијата беше организирана од страна на Македонското научно здружение за аутизам во рамките на нивниот проект ESSP (еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство).
Оваа конференција имаше за цел подигнување на свеста за важноста за образованието на родителите на деца со аутизам и беше споделена работата и постигнувањето на ова поле од страна на домашни и странски експерти во овој домен кои воедно се и во ист проект-ESSP.
Свои предавања на семинарот имаа истакнати имиња и тоа:
-Проф. д-р Владимир Трајковски-Претседател на Македонско научно здружение за аутизам
-Зоран Гиев- родител на дете со аутизам
ТЕМА Перспектива од страна на македонските родители.
-Дејвид Прис- универзитетски професор од Нортхемптом
ТЕМА Проектот Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство
-Рон Фортуна-Таргет Аутизам
ТЕМА Позитивни пристапи-вовед во едукациската програма за родители
-Јулија Хардкасл-Аутизам Концерн
ТЕМА соработка помеѓу родителите
-Ангела Капер и Филип Јуроски
ТЕМА примери за позитивни пристапи-разбирање и спаравување со предизвикувашко однесување
-Јасмина Трошанска, Сања Агила Муноз, Нефи Дарден
ТЕМА Влијание на ESSIP прoграмата на семејствата.
По регистрацијата на учесниците на конференцијата, започнаа предавањата меѓу кои имаше две паузи, на крајот беа доделени сертификати за потврда на присуството.

                                                                         Дефектолог Адријана Кукоскапонедељак, 20. новембар 2017.

Тридневна екскурзија во Охрид

На 25.10.2017 година, 95 ученика од вкупно пет паралелки од деветто одделение од основното училиште ,,Рајко Жинзифов во 8 часот се упатија на тридневна екскурзија во Охрид. Прва посетена дестинација беше Могилата на паднатите борци во Прилеп, а потоа се упативме кон Битола, каде што еден час го поминавме во прошетка по Широк сокак. Во 17,30 часот пристигнавме во хотел Климетица во Охрид, каде што по сместувањето во хотелските соби и вечерата, се упативме на заедничко дружење во дискотеката Харем. Забавата траеше до дванаесет часот по полноќ, по што учениците се упатија во своите соби.
Вториот ден, по појадокот во 9 часот, се упативме во посета на неколку знаменитости во Охрид:  Заливот на коските, Св. Наум, црквите Св. Софија и Св. Јован Канео, а потоа, во попладневните часови и на двочасовна прошетка низ центарот на Охрид. Потоа се вративме во хотелот, од каде, по вечерата, повторно заминавме на забава во дискотеката Хемингвеј. По завршувањето на забавата, се вративме во хотелот на починка.
Третиот ден, по појадокот во 8 часот, се упативме на прошетка до Охридското езеро, а потоа се вративме на ручек и пакување за назад кон Скопје. Попатно, застанавме во Струга, каде го посетивме Природно-научниот музеј, а оттаму се упативме кон Вевчанските извори. Потоа продолживме на пат за Скопје, со попатно застанување и мал одмор на Стража. Некаде пред 21 часот пристигнавме во Скопје. Екскурзијата генерално помина во најдобар ред.

                                               Раководител на екскурзијата:
                                                                                        Тони Петрушевски                    

субота, 11. новембар 2017.

Промоција на книгата ,,Момчето на дождот“ од Ана Маркоска


На  25.10.2017г. (среда) во 12:00ч.  во Домот на градежниците - „Кочо Рацин“ во Скопје, беше промовирана книгата ,,Момчето на дождот“,  а нејзин  промотор беше писателот  за деца,  Горјан Петрески. Неколку ученици  од VIII-б одд,  III-в и од IV-б заедно со нивните наставнички Љубица Мишевска, Мануела Маркоска и Виолета Николин, беа поканети да присуствуваат на овој настан.
На промоцијата  беа прочитани дел од поетските творби на младата писателка, а учениците со задоволство слушаа. Се поведе дискусија, имаше интеракција со публиката, а најмалите посетители ѝ поставија прашања на писателката:
-„Што ѝ е најчеста инспирација за пишување?“,
-„Дали навистина се вљубила?“,
 -„Ликовите се измислени или навистина постојат во нејзиниот живот?“,...
 Промоцијата беше збогатена со изведби  на млада виолинистка. На крај имаше  позитивни коментари од присутните наставници, новинари, писатели, родители  и соученици.

После промоцијата имавме можност да си ја купиме книгата за во нашиата  лична  библиотека.


среда, 01. новембар 2017.

„Едукација за орално здравје на училишни деца“


Едукативна презентација
„Едукација за орално здравје на училишни деца“

Нашето училиште оваа учебна година имаше чест да биде вклучено во проектот на Министерството за здравство и ОРБИТ- „Национална стратегија за превенција за орални заболувања  кај деца од 0 до 14 години“. За таа цел на 27.10.2017г. со учениците од четврто одделение се реализираше едукативна  интерактивна презентација на тема „Едукација за орално здравје на училишни деца“. Едукативната работилница ја реализираа членовите на координативното тело, а присутни беа учениците од четврто одделение, одделенските наставници, психологот, педагогот на училиштето, како и директорот кој ги поздрави ваквите активности и посака плодна соработка и во иднина.
Учениците на еден непосреден начин преку модел на орална празнина  имаа можност да се запознаат со градбата и функцијата на оралната празнина. Беше посочено дека  со редовна хигиена и правилна исхрана секогаш ќе имаат сигурна насмевка. Секој ученик доби и по една едукативна сликовница за значењето на оралната празнина за целокупното здравје на човекот.
                                                                                       Училишен педагог
                                                                                 Весна Рафеска


уторак, 24. октобар 2017.

ОКТОМВРИ - МЕСЕЦОТ НА ШТЕДЕЊЕТО

        На 19.10.2017 година во нашето училиште по иницијатаива на НЛБ Банка се реализираше посета  по повод месецот на штедење.
            Посетата се реализираше во четвртите одделенија со едукативен говор од страна на вработениот од банката на тема „Штедиме и истражуваме“ и  при тоа сите ученици добија скромни подароци. Учениците имаа можност да научат нешто повеќе за штедењето и истражувањето, а потоа цртаа цртеж на истата тема, при што можеше да се забележи голема креативност. Цртежите од учениците ќе учествуваат во големата изложба на крајот од месецот што ја организира НЛБ Банка, а најдобрите цртежи ќе бидат наградени.
            Целта на посетата е децата да се едуцираат за добрите навики, штедење и откривање на нови нешта преку правење на научни експерименти, набљудувања и учење.
            На крајот од посетата учениците искажаа задоволство и упатија голема  благодарност до вработениот на НЛБ Банка.

Училишен педагог
Весна Рафеска

ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ

        На 18.10.2017г.(среда) се одржа еднодневен излет близу областа Дељадровци од спортско рекреативен карактер. Излетот започна со собир на одделенијата и нивните класни раководители во дворот на училиштето во 08.30 часот. Во еднодневниот излет учествуваа 380 ученика и 25 настаника. Откако се направи контрола на пристуните ученици, сите заедно се упатија кон автобусите кои беа сместени близу училиштето. Во 09.00 часот сите автобуси се упатија кон областа во која што беше предвидено да се извши еднодневниот излет. Во 09.30 сите автобуси пристигнаа во областа Дељадровци и започна реализирањето на еднодневниот излет. Местото во кое што се изврши еднодневниот излет се карактеризира со голема пространа пољана и два верски објекти во непосредна близина.

Еднодневниот излет завшри во 13.00 часот кога учениците почнаа ги пакуваат своите работи и да го собираат отпадот кој што го направиле во текот на денот. Во 13.30 сите автобуси се упатија кон училиштето, а со тоа завшри и еднодневниот излет. Во 14.00 автобусите пристигнаа во училиштетот. Еднодневниот излет се одвиваше по план, а во текот на денот не беа регистрирани никакви недоразбирање или инциденти. Излетот се одвиваше во најдобар ред и дисциплина.
Раководител на екскурзијата : Томислав ГиевскиСеминар: „Пристап до генерација Z и генерација ALPHA“

Дефектологот на училиштето - Адријана Кукоска учествуваше на едукативен семинар „Пристап до генерација Z и генерација ALPHA“ кој се одржа на 14.10.2017 година со почеток во 10 часот во просториите на Филозофски факултет – Скопје. Семинарот беше организиран од страна на Здружението за дислексија „Ајнштајн“ од Скопје во соработка со Здружението за умствен развој на деца Brain Genius од Куманово.
На овој едукативен семинар беа претставени применливи алатки кои можат да се применуваат во секојдневната пракса.
Свои предавања на семинарот имаа истакнати имиња од повеќе области и тоа:
-Д-р. Виолета Несторов, доктор по дефектолошки науки–Белград, Р.Србија
• Тема: Непрепознаена дислексија и дисграфија како можни причини за слаб успех во училиште.
          -Д-р. Стеван Несторов доктор по дефектолошки науки – Белград, Р.Србија
• Тема: Поддршка на децата со аутизам во образовниот систем - искуства од Шведска и Финска.
          -Проф. Д-р. Орхидеја Шурбановска – Институт за психологија при Универзитет Св. Кирил и Методиј
• Тема: Како да ја зголемите мотивацијата за учење кај учениците .
         -Наде Молеровиќ, мотивациски говорник и професор по историја, директор на ООУ Гоце Делчев“- Скопје
• Тема: Образованието е моќ да се вреднува животот.
        -Проф. Д-р. Виолета Арнаудова – Институт за психологија при Универзитет Св. Кирил и Методиј
• Тема: Како да ја зголемите креативноста кај учениците.
        На крајот на семинарот беа доделени Сертификати за учество на сите присутни учесници.

                                                                                                   Дефектолог: Адријана Кукоска

четвртак, 19. октобар 2017.

=МЕСЕЦ НА КНИГАТА=

      Во рамките на одбележување на Месецот на книгата 2017, беше изготвен информативно-едукативен печатен материјал кој беше поделен во секоја паралелка од 3-то до 9-то одделение.
   Темата на материјалот беше ШТО Е КНИГА?. Од него учениците имаа можност да се запознаат со поимот книга (што се подразбира под тој поим) како и со развојот на книгата низ историјата.

                                                         ШТО  Е  КНИГА?

Книга е збир на пишани, печатени, илустрирани или празни страници, изработени од хартија, пергамент или друг вид на материјал, обично прицврстени заедно од едната страна.
Секоја страна на лист од книгата се нарекува страница. Книга направена во електронска форма е позната како електронска книга или скратено е-книга.
Книгите исто така се однесуваат и на литературни творби. Во библиотеките постои разлика меѓу периодичните часописи, магазини или весници и книгите. Една книга може да се подели во неколку тома или секции, и тогаш секоја од нив се нарекува исто така книга, но содржи и број, на пример прва книга, втора книга, итн. Вљубеникот во читање книги се нарекува библиофил.
Местото каде се купуваат и се продаваат книгите се нарекува книжарница, а местото од каде што се позајмуваат книгите се нарекува библиотека.
Во 2010 година Гугл проценил дека постојат околу 130 милиони наслови на книги во светот.

                                                            Антика
Кога е измислено пишувањето во древните цивилизации, било користено речиси сè што може да служи како подлога за пишување: камен, глинена плоча, кора од дрво и друго. Користење на азбука се појавува во Египет пред околу 5000 години. Во тоа време најчесто се пишувало на папирус, растение кое расте покрај реката Нил. На почеток зборовите биле слеани еден до друг (scriptura continua) и не постоеле интерпункциски знаци. Текстовите се запишувале од десно кон лево, од лево кон десно, а најчесто наизменично и во двата правца

                                                      Свиток 
Папирусот се користел за пишување во древен Египет, најверојатно уште во текот на првата династија, но првите зачувани докази датираат од времето на петтата династија (околу 2400 п.н.е.). Листовите од папирус биле залепени заедно во форма на свиток. Се користела и кора од липа.
Според ХеродотФеникијците ги донесле пишувањето и папирусот во Грција околу десетиот или деветиот век пред нашата ера. Грчкиот збор за папирусот како за материјал на кој се пишува бил библион (biblion) а за книга библос (biblos), а доаѓал од феникискиот град-пристаниште Библос (Byblos), од каде се извезувал папирусот за Грција.[4] Од грчкиот јазик исто така доаѓа и зборот том (грчкиτόμος), или на латински јазик томус (Tomus), со значење посебна книга која е дел од целината на повеќе книги.
Свитоците биле често користена форма за книги во хеленската, латинската, кинеската и еврејската култура. За време на Римската империја е развиен нов формат на составување на книгите, познат како кодекс

                                                      Кодекс
Свитоците од папирус биле користени и во првиот век од нашата ера, за што сведочат пронајдоците од Помпеја. Првата книга направена во форма на кодекс е од крајот на првиот век. Но, кодексот не се здобил со голема популарност во тоа време. Постепено бил прифаќан поради неколку економични причини.
Форматот кодекс се восочни таблички на кои можело да се пишува, понекогаш дрвени таблички натопени во восок. Тие биле полесни за носење, за ракување и за криење, но исто така ја имале предноста на бришење на напишаното со тоа што восокот можел да се истопи и повторно од него да се направи восочна табличка за пишување. Ова било значаен фактор за употреба на овој формат во школите како и при водење белешки.
Во 5 век, Исидор од Севилја во својата книга Етимологија (Etymologiae, VI.13) ја објаснува врската меѓу кодекс, книга и свиток: „Кодексот е составен од многу книги, а книга е еден свиток.“

Среден век

После падот на Римското Царство во 5 век, станало тешко да се набави папирус, заради намалените контакти со Египет, па така пергаментот станал главен материјал на кој се пишувал. Во тоа време манастирите ја продолжиле традиција на пишување, односно препишување на текстови. Пред појавата на печатарските машини, сите книги биле препишувани рачно, што ги правело книгите да бидат скапи, но и во многу мал тираж. До 9 век, поголемите колекции на книги броеле околу 500 книги, а кон крајот на средниот век библиотеката на папата во Авињон како и библиотеката во Париз на  Сорбона  содржеле само околу две илјади наслови.   
Местото во манастирите каде се препишувале книгите e наречено скрипториум (scriptorium). Било забрането користење на вештачко осветлување од страв да не се запалат ракописите. Учесниците во препишувањето ја делеле работата на петмина:
·       Калиографи (Calligraphers), кои ја завршувале крајната копија
·       Кописти (Copyists), кои препишувале
·       Коректори (Correctors), кои ја споредувале книгата со ракописот од кој била препишана
·       Илуминатори (Illuminators), кои ги цртале сликите, илустрациите
·       Рубрикатори (Rubricators), кои ги боеле црвените букви
Процесот на правење на книга бил долг и макотрпен. Најпрвин се подготвувал пергаментот, потоа се подготвувале страниците, па се препишувал текстот. Препишувачот оставал празни места за илустрациите и за големите црвени букви со кои започнувале поглавјата. На крајот книгата се поврзувала. Биле користени неколку видови на мастило. Текстот бил пишуван во темно кафеава или црна боја, а се користела црвената и златната боја за украсување на текстот. За илустрациите понекогаш се користеле повеќе бои. Понекогаш пергаментот се обојувал во темно виолетова боја, а текстот бил пишуван со сребрена или златна боја.
Ирските монаси први започнале со оставање празно место меѓу зборовите во седмиот век, но ова не било прифатено како општа употреба сè до 12 век.
Кориците на книгите биле правени од дрво, пресвлечени со кожа. Бидејќи пергаментот има тенденција да се врати во формата која ја имал пред оформувањето во книга, односно страниците се виткале по некое време, на кориците имало игли за стегнување на листовите.

                                      Книги од хартија


први кои произвеле книга од хартија, откако го научиле правењето на хартијата од Кинезите во 8 век. Книгите кои ги правеле тие, биле сошиени со свила и корица од кожа. Бидејќи хартијата е поотпорна на влага, не биле потребни прицврстувачи. Производството на книги станало вистинска индустрија, а во градовите имало улици со книжарници, како на пример во Маракеш, каде само во една улица имало повеќе од 100 книжарници во 12 век. Познатата џамија Кутубија е наречена така поради нејзината местоположба на оваа улица. Според зборовите на Дон Бејкер:
Светот на Исламот ги произвел најубавите книги направени било кога. Потребата од пишување на Откровенијата кои пророкот Мухамед ги примил, ја предизвикувала и желбата да се разубави книгата која ги содржи тие зборови. Освен можеби во Кина, само во исламскиот свет кон производството на книга се пристапувало со почит. Биле ставани прекрасни илустрации со златни и живи бои, и убави корици.
Исламскиот свет во средниот век исто така развил посебна техника за репродукција на копии од книги во големи тиражи, за разлика од ракописите кои во тоа време се правеле во другите земји, каде рачно се препишувала една книга во една копија. Со тој систем, произведувале десетици или повеќе копии со едно „читање“, а со две или повеќе „читања“, лесно се доаѓало до бројката од сто копии.
Денешните книги се печатат на хартија која е специјално изработена за производство на печатени книги. По традиција, хартијата е бела за да може лесно да се чита, и е непроѕирна за да не се гледа текстот отпечатен од другата страница. Хартијата е исто така со одредена тежина. Најчесто се користи 80 грамската хартија (80 g/m²), но сепак се користат различни видови на хартија за различни намени на книгата која се печати.

                                                                 Никола Станковиќ - училишен библиотекар