среда, 21. јун 2017.

ПРОМОЦИЈА НА НАЈДОБРИТЕ УЧЕНИЦИ ВО IX одделение


На 20.06.2017 год. во 18 часот во просториите на начето училиште се реализираше промоцијата на најдобрите ученици во IX одд.  од генерација  2009-2017, на која беа промовирани нивните индивидуални постигнувања во текот на деветгодишното образование во нашето училиште. На промоцијата беа поканети вкупно 20 ученика со континуиран одличен успех закитени со низа дипломи, пофалници и признанија за учества на натпревари од различни научни области. Најнапред беше промовиран ученикот на генерацијата Мартина Ристеска од IX-в одд. на која директорката на училиштето и врачи награда “таблет“ како најдобра ученичка на генерација 2009-2017 год.

Со пофалници и книги беа наградени и останатите 19  ученици кои исто така заслужуваат да бидат промовирани пред учениците, родителите и наставниците. Тоа се учениците: Ана Марија Тенџеревска, Нена Павловска, Магдалена Петрушевска и Моника Давчевска од 9-а одд; Моника Кочманова, Петар Груевски и Мила Кировска од 9-б одд; Викторија Бакиќ и Филип Ташковски од 9-в одд; Кони Маркова, Исидора Јаковлевска, Филип Ѓоргиев, Михаела Костовска, Јована Петровска, Глорија Атанасовска, Теодора Ангеловска, Ангела Трајковска, и Аника Чорбеска од 9-г одд. Со желби за понатамошни успеси промоцијата заврши. Одговорен наставник за оваа значајна свеченост е наставничката по македонски јазик Љуба Мишевска.