петак, 28. децембар 2018.

РАБОТИЛНИЦА 2 и АНКЕТА 2 во рамки на проектот „Убавините на различностите“

     Во рамки на интерниот училишен проект „Убавините на различностите“ на 26. и  27.12.2018 г. дефектологот Адријана Кукоска реализираше работилница за меѓусебно почитување и придовки од прифаќањето на разликите помеѓу луѓето, со ученици од осмо и деветто одделение кои го сочинуваат центарот за почитување на различности. По работилницита се реализираше и анкета 2 (колку се прифаќаат различностите меѓу учениците).
                                                                                                   Дефектолог: Адријана Кукоска


Нема коментара:

Постави коментар