уторак, 25. октобар 2016.

ДЕТСКА НЕДЕЛАВо периодот од 03.10 до 07.10. 2016 година во нашето училиште се одбележа Детската недела под мотото: „И децата прашуваат“,  со низа активности од прво до петто одделение.
Ø Моите права моите  обврски;
Ø Ајде да се дружиме, помош да си пружиме-изработка на апликации ,,рачиња,, -пишување порака до наше другарче;
Ø И децата се прашуваат –ликовно и литературно творење;
Ø ,,Дрво на убави зборови –пишување убави зборови на ,,срциња;
Ø Сликање на тема ,,Чекориме во убавиот детски свет“.
   


          


На 7.10.2016 година учениците од прво одделение станаа членови на Детската организација, кога им беа поделени беџови и детски пасоши. За таа цел беше организирана и свечена приредба и прочитана заклетвата.   

На учениците од второ до петто одделение им беа поделени маркички во вредност од 5 денари. Собраните средства од маркичките остануваат за потребите на Детската организација, додека паричните средства од беџовите ќе бидат уплатени на жиро сметка на Советот за грижи.

  Одговорни наставници: Богданка Пановска, Весна Милановска

понедељак, 17. октобар 2016.

„Македонија без отпад “

   На 30.9.2016 година еколошката секција од нашето училиште реализира еколошка акција согласно со акцијата - „Македонија без отпад“. По тој повод беа организирани низа активности  од страна на учениците членови во Еколошката секција во која се вклучени ученици од одделденска и предметна настава. Тие го исчистија училишниот двор од отпадоци, ги поттикнуваа другите ученици да го следат нивниот пример за да се развива колективно еколошката свест во училиштето. Акцијата траеше околу еден час и училишниот двор беше успешно исчистен од отпадоци. Како и секоја година така и оваа година овој ден на големо задоволство на учениците успешно беше реализиран и одбележан.
                          Одговорни наставници: Светлана Жежовска – одделенски наставник
                                                                     Љубица Наумова –предметен наставник