уторак, 09. април 2019.

ОТВОРЕН ЧАСНа 8.4.2019 г. согласно годишното планирање на Активот за одделенска настава, во IV-а одд. беше реализиран отворен час по македонски јазик, наставна содржина: Граматички вежби, со цел повторување и примена на стекнатите знаења. Во текот на часот беа применети техниките: „Вистина – невистина“, „Ти раскажувам приказна со спротивности“ и „Што можеме?“ од  „Чекор по чекор до јазична писменост“. Учениците успешно ги извршија поставените задачи. На часот присуствуваа: директорот, педагогот, психологот, дефектологот на училиштето и одделенските  наставници: Цветанка Гајдовска, Ивена Илиевска Огњановска и Наташа Петковска.
                           Часот го реализираше одд. наставник: Елизабета Младеновска


Нема коментара:

Постави коментар