уторак, 23. април 2019.

22 Април - Денот на планетата ЗемјаПо повод  22 Април - Денот на планетата Земја, во нашето училиште се одржа предавање на тема: ,,Штетното влијание на линданот врз човекот и животната средина“.
Предавачи беа членовите на МЕД - Македонско еколошко друштво кои на многу интересен начин, со подготвена презентација, ги запознаа учениците со:
-Каде го има линданот? - Во кругот на фабриката Охис
-Што претставува линданот? - Хемиско органско соединение што го нема во природата, а се добива по индустриски пат при хемиски процеси за добивање препарати против штетници и болести.
-Какви ефекти има линданот врз човекот? - Линданот може да навлезе во човекот преку воздухот, преку загадена вода и храна и преку директен контакт со кожата. Линданот има докажани токсични и канцерогени ефекти.
-Каков ефект има линданот врз животната средина? - Линданот е бела прашкаста материја што се карактеризира со висока токсичност за организмите. Тој лесно испарува доколку не е соодветно складиран, лесно продира во почвата, навлегува во живите организми, а преку синџирот на исхрана  стигнува и до човекот.
-Што се презема во врска со линданот? - Оваа година  ќе почне постапка за финално отстранување на линданот.
На крај предавачите организираа работилница во која учениците преку групна работа го искажаа наученото и го сватија штетното влијание на линданот.

                                                         Одд. наставник: Мануела Маркоска На 22. 04. 2019 год. во четвртите одделенија од нашето училиште, со низа активности беше одбележан Светскиот ден на планетата Земја. Учениците под раководство на своите одделенски наставници, учествуваа во изработка на заедничко пано, во кое преку пораки од учениците се апелираше за грижа и чување на нашата планета како дом на сите нас.
Во продолжение, во кабинетот по информатика, учениците со своите наставници го проследија научно-документарниот филм ,,Големата тајна на Водата“. Со многу позитивни впечатоци, преку дискусија ја откривме и пораката на филмот.
На крајот од нашите активности, со заеднички спортски фудбалски натпревар, сите ученици со кренати рачиња импровизирано ја кренаа планетата Земја и сите се согласија дека немаме резервна планета и истата треба да ја чуваме.
    Наставници - реализатори: Горица Станковска IV-а, Татјана Трпеска  IV- б и Виолета Николин  IV-в


Нема коментара:

Постави коментар