понедељак, 04. март 2019.

Општински натпревар по математика

На 2.03.2019г. во ООУ„Кирил Пејчиновиќ“ се одржа општински натпревар по математика за учениците од 4 до 9 одделение. На натпреварот нашето училиште учествуваше со 18 ученици од кои 4 освоија трета награда и 5 пофалници. Сите наградени ученици ќе учествуваат на регионалниот натпревар кој ќе се одржи на 30.03.2019г. во ООУ„Климен Охридски“-с. Драчево.
         Наградени ученици од општински натпревар: Марија Треневска -IV одд. - трета награда, Емељ Чико -VIII одд. - трета награда, Марко Стефковски -VIII одд. - трета награда, Ева Карамановска-IX одд. - трета награда, Христина Цветаноска-IV одд. - пофалница, Александар Стојчески-IV одд. - пофалница, Стефан Панев-V одд. - пофалница, Ема Кечовска-VI одд. - пофалница  и Јован Мирчевски-VII одд. - пофалница.

Нема коментара:

Постави коментар