среда, 07. децембар 2016.

„Техники за успешно учење“

Согласно годишното планирање на училишниот педагог во текот на месец октомври во трите шести одделенија во центалното училиште беа реализирани по две работилници со презентација на тема „Техники за успешно учење“, а во подрачното на 20.10.2016 г.. 
Цел: кај учениците да се развијат вештини за самостојно учење, да умеат да го препознаат сопствениот начин на учење и „да научат како да учат“.
                                                                             
                                                                                           Училишен педаг: Весна Рафеска

Нема коментара:

Постави коментар