петак, 09. новембар 2018.

Проект: ,,Заедничка грижа"- И родителот е наставник

Родителот Маја Николовска, вработена во УНИ банка, по повод 31 Октомври - Ден на штедењето на учениците од V-г одделение од подрачното училиште во нас. Пинтија реализираше наставен час во присуство на одделенскиот раководител.  Децата покрај информациите за штедењето добија прекрасни подароци. Интересните податоци презентирани од родителот предизвикаа низа прашања кај учениците на кои добија одговор преку практични примери. Учениците кажуваа примери за нивно штедење и колку е тоа корисно.  На крајот на часот направивме пано со изработки - цртежи и желби за нивното штедење. Нашето одделение доби на подарок и каса во која ќе ги чуваме заштедените пари. Парите од нашата заштеда ќе ги употребиме за потребите на учениците.
Ја јакнеме соработката: УЧЕНИК - НАСТАВНИК - РОДИТЕЛ !
                                  

                                                     Одговорен наставник. Даниела Костадинова


Нема коментара:

Постави коментар