уторак, 06. март 2018.

Професионален развој на наставниот кадар

Согласно Годишната програма за работа на училиштето и програмското планирање за професионален развој на наставниот кадар на 24. 02. 2018 год. училиштето во соработка со Друштвото за консалтинг и услуги КОУЧИНГ-Н организираше и реализираше обука на тема:
„Користење на инклузивни стратегии за учење и поучување на ученици со посебни образовни потреби“.
Обуката ја водеше Велика Миленковска - дефектолог, а ја посетија 29 наставника од одделенска и предметна настава.

Учесниците на крај се здобија со сертификати.


Нема коментара:

Постави коментар