петак, 29. децембар 2017.

НАБАВКА НА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА

            Во текот на првото полугодие се изврши набавка на стручна литература и дидактички материјали:
-         Практикум по македонски јазик на изразување 1
-         Практикум по македонски јазик на изразување 2
-       Математика за 4, 5, 6, 7, 8, 9 одд. – Збирка задачи со тестови и активности
-         Изведување на одделенска настава
-   Прирачници по математика за ученици од 4,5 и 6 одд, нивните наставници и родители ( БРО)
-         Книга,,Кој има право да се храни здраво“
-         Книга,,Играв јас, сега играј и ти“
-          Бон- тон за деца


Нема коментара:

Постави коментар