петак, 15. фебруар 2019.

„Winter football joys - ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ РАДОСТИ“

На 13. и 20. 02.2019 год. среда, учениците од  II и III одделение од нашето училиште беа поканети во ООУ„Круме Кепески“ од Кисела Вода каде што под водство на наставникот по ФЗО - Јовица Ефтовски одиграа фудбалски натпревар кој е дел од заедничкиот проект на ФФМ во соработка со ФУСМ наречен „Winter football joys -ЗИМСКИ ФУДБАЛСКИ РАДОСТИ“ .
 Во проектот  се вклучени 80 основни училишта од Република Македонија, а во кои  учествуваат повеќе од 2800 деца на возраст од 7 до 10 години.
На спортскиот настан покрај нашето ушилиште земаа учество и училишните екипи од ООУ„Климент Охридски“, ООУ„Партенија Зографски“и ООУ„Круме Кепески“.
Одговорни наставници: Јовица Ефтовски, Елена Стојановска, Мануела Маркоска и Весна Милановска


Нема коментара:

Постави коментар