четвртак, 30. мај 2019.

Мултимедијален хепенинг за децата од Општина Кисела ВодаНа 28.05.2019 год. во Паркот на бранителите во Општина Кисела Вода се одржа осмиот Мултимедијален  хепенинг на отворено небо.
Општина Кисела Вода  беше организатор на оваа манифестација која има за цел да овозможи креативно и забавно дружење меѓу учениците од општината. Како и секоја година, учество зедоа учениците од сите основни училишта од овој дел на Скопје. Тие, на слободна тема сликаа, твореа, се забавуваа и се дружеа. Дел од талентираните ученици настапија со музички и музичко-ритмички точки.
Нашето училиште како и секоја година, така и оваа, зеде активно учество на оваа манифестација со настап на учениците од II-б одд. со две музичко- ритмички точки на песната„Сонувач“ од Петар Ѓуревски и песната „Lets dance“, а ги подготви одд.наставник Елена Стојановска. Исто така и неколкумина од учениците ликовно твореа на слободна тема.
                                                                    Оддленски наставник Елена СтојановскаИнклузивни работилници „Сите заедно се дружиме“

      Во текот на месец мај училишниот дефектолог имаше инклузивни работилници ,,Сите зедно се дружиме“ со учениците од второ, трето и четврто одделение од централното и подрачното училиште. Целта на овие работилници беше учениците да ги прифаќаат, почитуваат сличностите и разликите помеѓу нив, како и позитивната придобивка од прифаќањето на разликите, потребите и интересите на другите кои се еднакво важни на  сопствените.
Дефектолог Адријана Кукоска


Нема коментара:

Постави коментар