понедељак, 27. фебруар 2017.

НАТПРЕВАРИ ПО МАТЕМАТИКА

На 14. 02. 2017год. во просториите на нашето училиште во организација на предметните наставници по математика се одржа училишен натпревар по математика на кој учествуваа учениците од IV  до  IX  одд. Задачите ги соствија и прегледаа наставничките Ленче Танушевска, Виолета Павлеска и Марина Станоеска.

Од  18 ученика од IV-а,б,в,г одд. кои учествуваа на натпреварот  освоени се четири први места, пет втори места, едно трето место и четири пофалници:
1.Мила Атанасова  IV-а - I место
2.Дамјан Стефковски  IV-в - I место
3.Алек Тренески  IV-а - I место
4.Јован Танев  IV-в   - I место
5. Матеј Петрушевски  IV-а  - II место
6. Мила Тасевска  IV-а - II место
7. Јован Јанковски IV-а   - II место
8. Софија Богдановска IV-г - II место
9. Инес Стојческа  IV-а - II место
10. Моника Стојанова    IV-г  - III место
11. Адам Памплиета Ѓ.  IV-в - пофалница
12. Атила Зеќири  IV-в - пофалница
13. Јасмина Лазаревиќ IV-в - пофалница
14. Марија Костадиновска IV-б - пофалница

Од  19 ученика од V-а,б,в,г одд кои учествуваа на натпреварот  освоени се едно прво место, едно второ место, пет трети места и две пофалници:
1.   Матеј Тевдовски  V-б  - I место
2.   Никола Десковски V-б  - II место
3.   Андреј Ангелески  V-а - III место
4.   Иво Кајмаками  V-а - III место
5.   Андреј Митев V  - III место
6.   Бојан Петровски  V - III место
7.   Урфета Тополец  V - III место
8.   Александра Андонова V-в - пофалница
9.   Ива Нумановиќ V-г  - пофалница
Од  23 ученика од VI-а,б,в,г одд. кои учествуваа на натпреварот  освоени се едно прво место, три втори места, осум трети места и една пофалници:
1. Емељ Чико  VI-б  - I место
2. Петар Кировски  VI-б  - II место
3. Едис Пепиќ  VI-б  - II место
4. Ангела Здравеска  VI-г  - II место
5. Христијан Таневски   VI-г  - II место
6. Ања Стојкова  VI-в  - III место
7. Дамјан Коларовски  VI-в  - III место
8. Јована Николовска  VI-в  - III место
9. Катерина Павловска   VI-в  - III место
10. Лука Бакиќ  VI-в  - III место
11 .Филип Трпевски  VI-б  - III место
12.Јана Велковска  VI-а  - III место
13. Симона Јовановска  VI-г  - пофалница

Од  23 ученика од VII-а,б,в,г одд. кои учествуваа на натпреварот  освоени се двe први места, едно второ место, две трети места и седум пофалници:
1.   Ели Петреска    VII-б  -  I место
2.   Ева Карамановска VII-б -  I место
3.   Драган Јовановски VII-б  - II место
4.   Ненад Јовановиќ VII  - III место
5.   Мила Маркоска VII-б  - пофалница
6.   Софија Тодоровска VII  - пофалница
7.   Ема Андреска VII-а  - пофалница
8.   Нејра Суљовиќ VII - пофалница
9.   Ангел Блажевски VII - пофалница
10.Марија Петрова VII - пофалница
11.Даниел Јанков VII - пофалница

Од 9 ученика од VIII-а,б,в,г,д одд. кои учествуваа на натпреварот  освоени се двe први места, три  втори места, две трети места и две пофалници:
1.Давид  Ѓорѓиевски VIII - I место
2.Дамјан Георгиевски VIII - II место
3.Симона Данчева  VIII - II место
4.Марија Трајаноска  VIII - II место
5.Теодора Вељаноска  VIII - III место
6. Давид Георгиевски  VIII - III место
7. Теодора  Анчевска   VIII - пофалница
8. Ирена Танушевска   VIII -  пофалница

Од  7 ученика од IX- а,б,в,г одд. кои учествуваа на натпреварот  освоени се: две втори места, три трети места и две пофалници:
1. Тамара Цветковска  IX- г  - II место
2. Филип Ѓорѓиев  IX- г   - II место
3. Исидора Јаковлевска  X- г   - III место
4. Михаела Костовска   IX- г   - III место
5. Глорија Атанасова   IX- г   - III место
6. Ангела Трајковска   IX- г   - пофалница
7. Јована Петровска IX- г  - пофалница         

  Учениците кои имаа освоено најдобри резултатаи учествуваа и на Општинскиот натпревар по математика одржан на 25.02.2017 год.

Резултати од општинскиот натпревар по математика

Име и презиме на ученикот
одделение
Освоени поени
Освоено награда

 Никола  Десковски
5
100
I Награда
Мила Анастосова
4
80
II Награда
Марко Стефковски 
6
80
II Награда
Петар Кировски
6
80
II Награда
Филип Трпески
6
80
II Награда
Емељ Чико
6
78
II Награда
Алек Тренески
4
77
II Награда
Матеј Тевдовски
5
60
III Награда
Давид Ѓорѓиевски
8
52
Пофалница
Дамјан Стефковски
4
45
Пофалница
Тамара Цветковска
9
41
Пофалница
Симона Данчева
8
40
Пофалница

Нема коментара:

Постави коментар