понедељак, 05. јул 2010.

Секциите во нашето училиште


                             Во нашето училиште за учениците кои сакаат да ги прошират,

                        како и да ги применат стекнатите знаења по одредени предмети

                        организирани се повеќе ученички секции. Секциите имаат

                        часови еднаш до двапати седмично и на нив, во зависност од 

                        предметот, тие прават експерименти, набљудуваат, креираат,

                        творат, решаваат задачи,  и слично. Тие им помагаат на

                        учениците подобро да комуницираат, да се дружат, забавуваат, 

                        а притоа им овозможуваат и повеќе да научат. За жал некои од

                        ученичките секции не функционираат поради немање 

                        материјално-технички средства.

Нема коментара:

Постави коментар