среда, 27. мај 2020.

Учество со видео часови на Едуино, националната веб-платформа

По повикот на министерот за образование и наука  до училиштата и наставниците за организирање на е-настава за сите деца, МОН  во соработка со УНИЦЕФ подготвува национална платформа за е-настава. За таа цел учество земаа и одделенски наставници од нашето училиште кои имаат добри информатички способности и знаења. Таа платформа ќе понуди видео лекции, односно разработка на методски единици за сите одделенија и сите задолжителни предмети. Видео лекциите се во траење од 15-тина минути и се  придружени со презентација и нарација/објаснување од наставничката/наставникот.

Од нашето училиште следните наставници се вклучија во втората група на подготвени  видео часови:

III oдделение Кети Сталеска, наставен предмет Природни науки, наставна содржина:Отпечатоци и допир
Линк: https://youtu.be/pV7heKVO9bg

III oдделение Ана Јаневска, наставен предмет Македонски јазик, наставна содржина: Состав по низа слики


V одделение Виолета Николин, наставен предмет Македонски јазик, наставна содржина Песна: Насекаде празник
            Линк: https://youtu.be/5RBHFoLPiJY            Едуино, националната веб-платформа за образование можете да ја најдете на следната адреса:

http://www.eduino.gov.mk/

Училишен педагог Весна Рафеска


 

Нема коментара:

Постави коментар