петак, 04. октобар 2019.

5 Октомври – Денот на учителот По повод Денот на учителот во нашето училиште беше реализирано литературно творење на учениците во склоп на своето оделение, заедно со своите наставници, како во централното училиште така и во подрачното училиште. Учесници беа сите ученици од четврто до деветто одделение од кои некои твореа на својот мајчин јазик. Во оваа активност беа вклучени голем број на ученици кои со своите творби придонесоа да има квалитетен избор на успешни творби. За овој настан да има убав естетски и свечен чин, литературните творби беа читани во просториите на училишната библиотека во присуство на директорката на училиштето Љубица Наумовска, како и педагогот, психологот, дефектологот и сите одделенски раководители со своите ученици - учесници на овој настан. На учениците за нивните творби им беа доделени пофалници за активното вклучување во одбележувањето на овој ден, а од нивните творби во училишната библиотека ќе биде изработена и испечатена соодветна литературна збирка.

Одговорни наставници

Татјана Трпеска
Каролина Коларовска
Љуба Мишевска
 
Збирката можете да ја погледнете или превземете на:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyYWprb3ppbnppZm92fGd4OjRhM2QzOGI1MzE1MjUxM2U

По повод Денот на учителот и во подрачното училиште во населба Пинтија беше реализирано литературно творење на учениците од IV и V одд. Учениците своите творби ги прочитаа пред своите другарчиња од останатите одделенија. На учесниците за нивните творби им беа доделени пофалници .
                                                                       Одговорен наставник: Горица СтанковскаНема коментара:

Постави коментар