четвртак, 10. мај 2018.

ПРОЕКТ „Рециклирање - кажи ДА“ (февруари, март, април)

Со цел да ја зачуваме животната средина и да ја подигнеме еколошката свест, во нашето училиште се реализира проектот „Рециклирање - кажи ДА“ во соработка со фирмата за рециклирање на пластика ПАКОМАК.
За месец февруари собрани се 4925 стари пластични шишиња во  централното училиште и 1625 пластични шишиња во  подрачното училиште или вкупно 6550 стари пластични шишиња.
Се наградуваат со книги:
-       IV – в одделение кое има собрано вкупно 844 пластични шишиња.
-       IV – г одделение кое има собрано вкупно 616  пластични шишиња.
-       ученикот  Милош  Милошески од  I – б кој има предадено 388 пластични шишиња.
-       ученикот  Ален  од  IV – г кој има предадено 123 пластични шишиња.
-       ученикот  Јован Мирчевски  од  VI – г кој има предадено 261 пластично  шише.
IX– г добива пофалница

За месец март во  централното училиште од I до Vодделение собрани се и предадени  вкупно 4958 стари пластични шишиња.
IV – В  одделение  има собрано и предадено  вкупно 1308 пластични шишиња.
I – Б  одделение  има собрано и предадено вкупно 1157 пластични шишиња.
V -  В  одделение  има собрано и предадено  вкупно  378 пластични шишиња.

За месец април во  централното училиште  од I  до V одделение собрани се и предадени  вкупно 3045 стари пластични шишиња.
IV – В одделение  има собрано и предадено  вкупно  646 пластични шишиња.
II – Б одделение  има собрано и предадено  вкупно  462 пластични шишиња.
I – Б одделение  има собрано и предадено  вкупно  419 пластични шишиња.

НАГРАДИ ДОБИВААТ УЧЕНИЦИТЕ:
Ученикот Милош  Милошески од  I – б  кој има предадено 606 пластични шишиња.
Ученичката Анастасија Јанушевска  од  IV – в која има предадено 548, и
Ученичката Глорија Михајловска  од  I - г  која има предадено 312  пластични шишиња.

ПОФАЛНИЦИ  ДОБИВААТ УЧЕНИЦИТЕ:
Сара  Величковска  од  I – в со предадени 234  шишиња;
Кјара Николоска  од  I - б  со предадени 232   шишиња;
Емилиано Арслановски  од  II - б  со предадени 228   шишиња;
Давид Арсов  од  IV – в  со предадени 190   шишиња;
Мартин Блажески  од  III – г  со предадени 195  пластични шишиња.
                                                                     

                                                            Одговорен наставник: Билјана Христовска


Нема коментара:

Постави коментар