среда, 22. октобар 2014.

МЛАДИ ИСТОРИЧАРИ

Импровизација на наколно живеалиште од праисторијата во Македонија


Изработиле учениците од 6-д одд. (Пинтија):
Ивана Костовска
Марија Трајаноска
Стефанија Радеска
Ирена Танушевска

Нема коментара:

Постави коментар