понедељак, 25. септембар 2017.

ЕСТЕТСКО УРЕДУВАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО


И оваа учебна година тимот за естетско уредување на училиштето доста  креативно и оригинално го украси училишниот хол  како за прием на првачиња, така и за првиот училишен ден на сите ученици на училиштето.
Сите училишни паноа беа грижливо   осмислени и изработени од тимот кои содржеа убави мисли за топло додбредојде на првачињата, за богатството на  другарувањето  со  сите ученици,  како и за значењето на книгите без кои немаме ниту минато ниту иднина.
                                                                                     Тим за естетско уредување на училиштето:
                                                                                                            Мануела Маркоска
                                                                                                             Весна Милановска
                                                                                                              Виолета Николин
                                                                                                            Горица Станковска
Нема коментара:

Постави коментар