среда, 15. јун 2016.

ПРОТИВПОЖАРНА ОБУКА

                   На 31. 05. 2016г. согласно Програмските определби, Одлуката на управниот одбор на ОППС Кисела Вода и Училишната гдодишна програма, општинскиот противпожарен сојуз „Кисела Вода“ изведе противпожарна обука на вработените во нашето училиште.
          Обуката траеше пет часа во која беа опфатени теоретски и практичен дел.
          Теоретски дел на темата: -противпожарна превентива;
                                                          -причини за настанување пожари и
                                                          -опис и намена на противпожарни апарати.
     Практичен дел на темата: -ракување и гаснење на импровизиран пожар со ПП апарати.

          За изведената обука сите вработени добија Потврда дека ја следеле обуката.
Нема коментара:

Постави коментар