петак, 04. децембар 2015.

ЕСЕНСКИ КРЕАЦИИВо текот на месец ноември се организира работилница во одделенска настава во централното и во подрачното училиште во н.Пинтија со наслов „ЕСЕНСКИ КРЕАЦИИ“.
Своите креации учениците заедно со своите наставници ги поставија на училишните паноа.
Еве некои од нив:
Одговорен наставник: Билјана Илиева

Нема коментара:

Постави коментар