четвртак, 04. децембар 2014.

Ден на дрвото - Есен 2014

              На 03.12. 2014 година  беше  одбележан Денот на дрвото со мото „ Ден на дрвото – Есен 2014 година“. Во нашето училиште беа организирани низа активности  и прилагодена  програма  во кои беа опфатени сите ученици од одделенска настава кои со своите креативни способности и развиена еколошка свест го збогатија одбележувањето на денот со своите прекрасни изработки. Со помош на своите наставнички учениците своите изработки ги изложија и презентираа. Како и секоја година така и оваа година овој ден на големо задоволство на учениците успешно беше реализиран и одбележан.

           Во  акцијата која се одвиваше во училишните простории  беа вклучени и голем број   ученици  од предметната настава кои заедно со своите наставници реализираа повеќе активности сè со цел издигање на еколошката свест и воспоставување на секојдневно еколошко живеење.
           Се твореа  литературни творби, изработки на паноа, еко изработки и др. на тема „Секоја ваша мисла е богатство за природата“.


Нема коментара:

Постави коментар