петак, 29. март 2013.

„ПРОДАВАМЕ РОЗИ, ДА КУПИМЕ РОЗИ“

           По повод 21 Март- Ден на екологија и Ден на пролетта во соработка со општина Кисела Вода и „ Пакомак“ нашето училиште „Рајко Жинзифов“ зема активно учество на Продажниот хепенинг под мотото„ПРОДАВАМЕ РОЗИ, ДА КУПИМЕ РОЗИ“
      Вредните раце на нашите ученици повторно покажаа дека може да создаваат цветови од хартија, картон, салфети и друг  материјал . Хепенингот се одржа пред Месната заедница на населбата Пинтија.
     Од собраните парични средства ќе купиме рози и други цвеќиња кои ќе ги засадиме во дворот на Подрачното училиште„ Рајко Жинзифов“
                    
                                                                                                  Одговорен наставник:
                                                                                                  Даниела Костадинова

      Нашето подрачно училиште „ Рајко Жинзифов“ од населба Пинтија на 16.04.2013 (вторник) имаше прекрасна еколошка активност која предизвика  интерес кај нашите Екологисти од I, II, III, IV и V одделение. Од собраните средства собрани на Продажната изложба под мотото„ ПРОДАВАМЕ РОЗИ, ДА КУПИМЕ РОЗИ“ купивме рози, зимзелени садници и цвеќиња кои ќе бидат украс на  училишниот двор во нашето училиште .
        За нашата успешна активност говорат овие фотографии. Резултатите на ова се насмеаните детски лица и развиената еколошка свест за повторна активност со која ќе докажеме дека сме успешно ЕКО- УЧИЛИШТЕ.
      Нашата наредна еколошка  активност ќе биде на 22 Април-Ден на планетата Земја.          Подготвуваме ЕКО-ФЕСТ во нашето подрачно училиште со почеток во 12.30 часот.
Нема коментара:

Постави коментар